Arrived issues : Oct 17, 2019


Позднякова, А.
Погане виховання [Щасливий попри все: Г. Кейєр "Книга всіх речей". Дім - як світ: М. Петросян "Дім, в якому..." ]. - // Шо™. - 2019. - № 12 (декабрь-февраль). - С.78-81.
78.36(0)я7
Д64
Долбенко, Т.О.
Національні бібліотеки світу : практикум. - К. : Ліра-К. - 2017. - 48 с.
85.03(4Укр)6
П44
Подвижный пейзаж. Искусство Украины между революцией и войной. - К. : Вид-во "Родовід". - 2015. - 315 с.
Український тиждень : суспільно-політ. тижневик про події в країні. - 2019. - 6-13 грудня (№ 49)
Володарский, Ю.
По заветам отцов : [Старая Америка на новый лад: Барри С. "Бесконечные дни". Развивая Платона: Сарамаго Ж. "Пещера". История одного заблуждения: Кинг Л. "Эйфория". Меньше секса - больше крови: Уэлс И. "Резьба по живому". Реальность со сдвигом: Керет Э. "Внезапно в дверь стучат". Конец королевства: Мозли Ф. "Элмет". Все выше, и выше, и выше: Конъети П. "Восемь гор". Муж, жена, немец: Брук Р. "Последствия". И они забыли обо всем на свете: Надал Р. "Проклятие семьи "Пальмизано". Из пункта А в пункт Б: Токарчук. - // Шо™. - 2019. - № 12 (декабрь-февраль). - С.86-92.
796.332
Ш78
Шовковський, А.
Все в твоих руках. - К. : КМ-Букс. - 2018. - 264 с.
84(4Фра)
С77
Сталь, Ж. де
Коринна, или Италия : роман. - М. : Наука. - 1969. - 435 с.
Урядовий кур'єр. - 2019. - 11 жовтня (№ 195)
Урядовий кур'єр. - 2019. - 12 жовтня (№ 196)
Український тиждень : суспільно-політ. тижневик про події в країні. - 2019. - 11-18 жовтня (№41)
Українська літературна газета : громадсько-політ. та літ.- худож. видання. - 2019. - № 19
Позакласний час : На допомогу вчителю. - 2019. - № 10
63.3(4Фра)
Л22
Ландау, А.
Де Голль : История Франции, 1940-1969. - Х. : Фолио. - 2017. - 599 с.
Воля, О.
Надлюдське? Ні, людяне : повість-діалог. - // Дзвін : ( Львів). - 2019. - № 6. - С.15-70.
Савенко, О.
Великодні вірші Григорія Сковороди. - // Дивослово : укр. мова та літ. в навчальних закладах. - 2019. - № 11. - С.56-58.
94(477)"1918"
М77
Монкевич, Б.
Похід Болбочана на Крим : мемуари. - К. : Центр Учбової літератури. - 2019. - 196 с.
Кешеля, Д.
...І день прожити... : повість із циклу "Родаки". - // Дзвін : ( Львів). - 2019. - № 6. - С.71-108.
94:327.5](477:438)
С34
Савіцький, М.
Історія польсько-українських конфліктів. - К. : Центр учбової літератури. - 2019
94(497)"17
18"
Є46
Єлавіч, Б.
Історія Балкан : у 2-х т. - К. : Центр учбової літератури. - 2019
94(497)"17
18"
Є46
Єлавіч, Б.
Історія Балкан : у 2-х т. - XVIII і ХІХ століття. - Т.1. - 2019. - 504 с.
Показано 20 (594)