Arrived issues : Oct 16, 2021


811.111
Л72
Лозинський, А.С.
Україна: питання, які мають значення : [кн. англ. мовою]. - К. : Kyiv-Mohyla Academy Publish House. - 2021. - 452 с.
Вечерняя Одесса. - 2021. - 30 ноября (№ 134)
Вечерняя Одесса. - 2021. - 2 декабря (№135-136)
Одесская жизнь. - 2021. - 1-8 декабря (№ 48)
Одеські вісті : газета. - 2021. - 1 грудня (№ 92)
Одеські вісті : газета. - 2021. - 4 грудня (№ 93)
321.7(4)
В22
Вахудова, М.А.
Нерозділена Європа : демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. - К. : Києво-Могилян. Акад. - 2009. - 378 с.
070(477.74)
В39
Вечерняя Одесса. Сорок первых лет : в док., письмах, публ., воспоминаниях и судьбах. - О. : Пресс-курьер. - 2013. - 288 с.
327 (438)
М57
Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців : антологія текстів. - К. : Києво-Могилянська академія. - 2012. - 440 с.
821.133.1
Т35
Террайль, П. дю
Тайны Парижа : в 2-х кн. - М. : "ММЛ". - 1992
821.161.1(477)
О-41
Одесский журнал "Крокодил" и его авторы : избр. страницы (1911-1912). - О. : ОКФА. - 1998. - 320 с.
821.133.1
Т35
Террайль, П. дю
Тайны Парижа : в 2-х кн. - Кн.1. - 1992. - 479 с.
Одесская жизнь. - 2021. - 8-15 декабря (№ 49)
614.84(477.74)
Л64
Литвяков, Ф.И.
200 лет на линии огня. - О. : Астропринт. - 2002. - 120 с.
Одеські вісті : газета. - 2021. - 8 грудня (№ 94)
Одеські вісті : газета. - 2021. - 11 грудня (№ 95)
Вечерняя Одесса. - 2021. - 7 декабря (№ 137)
Вечерняя Одесса. - 2021. - 9 декабря (№138-139)
811.111
К56
Ковчег отця Ковча : кн. англ. мовою. - К. - 2017. - 144 с.
94(477)"1932
1933"
М27
Маркова, С.
Коли той світанок настане? : проєкти "світлого майбутнього" і "щасливого дитинства" від комуніст. творців Голодомору. - Хмельницький : ФОП Цюпак А. А. - 2021. - 156 с.
Показано 20 (447)