Нові надходження: Mar 18, 2019


Голос України : газета. - 2019. - 27 березня (№ 59)
271.4(477)(091)
Б12
Бабинський, А.
Історія УГКЦ за 90 хвилин. - Л. : Свічадо. - 2019. - 160 с.
Вечерняя Одесса. - 2019. - 16 апреля (№ 43)
Одеські вісті : газета. - 2019. - 8 червня (№ 43)
Вечерняя Одесса. - 2019. - 21 мая (№ 56)
Вечерняя Одесса. - 2019. - 23 мая (№ 57-58)
Україна. Закони
Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення : закон України від 5 грудня 2018 року №2637 - VIII. - // Відомості Верховної Ради України : Офіційне видання. - 2019. - 7-14 березня (№ 10). - С.5 -12.
Вечерняя Одесса. - 2019. - 26 марта (№ 34)
Одеські вісті : газета. - 2019. - 1 червня (№ 41)
Чорноморські новини : громадсько-політична газета. - 2019. - 1 червня (№ 42)
84(4Вел)
Х80
Хоровитц, Э.
Громобой : роман. - М. : Машины Творения. - 2005. - 224 с.
Українська літературна газета : громадсько-політ. та літ.- худож. видання. - 2019. - № 7
811.161.2:321.64
Р39
Ренчка, І.
Лексикон тоталітаризму. - К. : Кліо. - 2018. - 231 с.
66.3(2)
М31
Масенко, Л.
Мова радянського тоталітаризму. - К. : Кліо. - 2017. - 240 с.
327.7(ЄС)
Є24
Європейський Союз. - К. : Представництво ЄС в Україні. - 2018. - 1 с.
Наєнко, М.
Спогад про красу вірності : [Гончар О. Творчість]. - // Слово і час : науковий журнал. - 2018. - № 11. - С.76-88.
Слово і час : науковий журнал. - 2019. - № 1
Малиновський, Б.
Від обчислювальної техніки до інформаційних технологій : [країна - центр розвитку кібернетики]. - // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. - 2019. - № 4/5. - С.1-6.
Тарнашинська, Л.
Філософія війни і миру: антропоцентрична дихотомія любові/ненависті як мотивація героїзму (за "Листами до німецького друга" Альбера Камю). - // Слово і час : науковий журнал. - 2019. - № 4. - С.3-14.
Одесская жизнь. - 2019. - 22-29 мая (№ 21)
Показано 20 (846)