Нові надходження: Sep 10, 2019


Відомості Верховної Ради України : Офіційне видання. - 2019. - 6-13 вересня (№ 36)
Відомості Верховної Ради України : Офіційне видання. - 2019. - 13-20 вересня (№ 37)
Країна : тижневий журнал. - 2019. - № 39
821.161.1
М26
Маринина, А.Б.
Другая правда : роман в 2-х т. - Т.1. - 2019. - 352 с.
Дім. Сад. Город : дачникам, садівникам, городникам. - 2019. - № 10
Слово і час : науковий журнал. - 2019. - № 8
Стена : если IQ выше среднего. - 2019. - № 4
Голос України : газета. - 2019. - 9 жовтня (№ 193)
Голос України : газета. - 2019. - 10 жовтня (№ 194)
Урядовий кур'єр. - 2019. - 9 жовтня (№ 193)
Урядовий кур'єр. - 2019. - 10 жовтня (№ 194)
Cosmopolitan (Україна) мини-формат : ООО " Херст Шкулев Украина". - 2019. - № 7
821.161.1
М26
Маринина, А.Б.
Другая правда : роман в 2-х т. - Т.2. - 2019. - 352 с.
796.332
Ш78
Шовковский, А.
Все в твоих руках. - К. : КМ-Букс. - 2018. - 264 с.
342.228
Г81
Гречило, А.
Наш герб : укр. символи від княжих часів до сьогодення. - К. : Родовід. - 2018. - 400 с.
791.635:929(73)
Р49
Ріва, М.
Життя Марлен Дітріх : у 2-х кн. - Т.1. - 2019. - 448 с.
791.635:929(73)
Р49
Ріва, М.
Життя Марлен Дітріх : у 2-х кн. - Т.2. - 2019. - 368 с.
Урядовий кур'єр. - 2019. - 11 жовтня (№ 195)
Урядовий кур'єр. - 2019. - 12 жовтня (№ 196)
94(438)(092)
Н23
Наленч, Д.
Юзеф Пилсудский : легенды и факты. - К. : Центр учбової літератури. - 2019. - 400 с.
Показано 20 (666)