Нові надходження: Apr 21, 2019


Вечерняя Одесса. - 2019. - 25 июня (№ 70)
271.4(477)(091)
Б12
Бабинський, А.
Історія УГКЦ за 90 хвилин. - Л. : Свічадо. - 2019. - 160 с.
Слово Просвіти (дар) : всеукр. культур. тижневик т-ва "Просвіта". - 2019. - 4-11 липня (№27)
Вечерняя Одесса. - 2019. - 16 апреля (№ 43)
Одеські вісті : газета. - 2019. - 8 червня (№ 43)
Вечерняя Одесса. - 2019. - 21 мая (№ 56)
Вечерняя Одесса. - 2019. - 23 мая (№ 57-58)
Урядовий кур'єр. - 2019. - 26 червня (№ 118)
Одеські вісті : газета. - 2019. - 1 червня (№ 41)
Чорноморські новини : громадсько-політична газета. - 2019. - 1 червня (№ 42)
Українська літературна газета : громадсько-політ. та літ.- худож. видання. - 2019. - № 7
811.161.2:321.64
Р39
Ренчка, І.
Лексикон тоталітаризму. - К. : Кліо. - 2018. - 231 с.
66.3(2)
М31
Масенко, Л.
Мова радянського тоталітаризму. - К. : Кліо. - 2017. - 240 с.
327.7(ЄС)
Є24
Європейський Союз. - К. : Представництво ЄС в Україні. - 2018. - 1 с.
Чорноморські новини : громадсько-політична газета. - 2019. - 4 липня (№ 50)
Чорноморські новини : громадсько-політична газета. - 2019. - 6 липня (№ 51)
Одесская жизнь. - 2019. - 10-17 июля (№ 28)
Відомості Верховної Ради України : Офіційне видання. - 2019. - 14-21 червня (№ 24)
Малиновський, Б.
Від обчислювальної техніки до інформаційних технологій : [країна - центр розвитку кібернетики]. - // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. - 2019. - № 4/5. - С.1-6.
Тарнашинська, Л.
Філософія війни і миру: антропоцентрична дихотомія любові/ненависті як мотивація героїзму (за "Листами до німецького друга" Альбера Камю). - // Слово і час : науковий журнал. - 2019. - № 4. - С.3-14.
Показано 20 (672)