Нові надходження: Oct 25, 2019


Позднякова, А.
Погане виховання [Щасливий попри все: Г. Кейєр "Книга всіх речей". Дім - як світ: М. Петросян "Дім, в якому..." ]. - // Шо™. - 2019. - № 12 (декабрь-февраль). - С.78-81.
78.36(0)я7
Д64
Долбенко, Т.О.
Національні бібліотеки світу : практикум. - К. : Ліра-К. - 2017. - 48 с.
85.03(4Укр)6
П44
Подвижный пейзаж. Искусство Украины между революцией и войной. - К. : Вид-во "Родовід". - 2015. - 315 с.
Український тиждень : суспільно-політ. тижневик про події в країні. - 2019. - 6-13 грудня (№ 49)
Володарский, Ю.
По заветам отцов : [Старая Америка на новый лад: Барри С. "Бесконечные дни". Развивая Платона: Сарамаго Ж. "Пещера". История одного заблуждения: Кинг Л. "Эйфория". Меньше секса - больше крови: Уэлс И. "Резьба по живому". Реальность со сдвигом: Керет Э. "Внезапно в дверь стучат". Конец королевства: Мозли Ф. "Элмет". Все выше, и выше, и выше: Конъети П. "Восемь гор". Муж, жена, немец: Брук Р. "Последствия". И они забыли обо всем на свете: Надал Р. "Проклятие семьи "Пальмизано". Из пункта А в пункт Б: Токарчук. - // Шо™. - 2019. - № 12 (декабрь-февраль). - С.86-92.
796.332
Ш78
Шовковський, А.
Все в твоих руках. - К. : КМ-Букс. - 2018. - 264 с.
84(4Фра)
С77
Сталь, Ж. де
Коринна, или Италия : роман. - М. : Наука. - 1969. - 435 с.
Воля, О.
Надлюдське? Ні, людяне : повість-діалог. - // Дзвін : ( Львів). - 2019. - № 6. - С.15-70.
Савенко, О.
Великодні вірші Григорія Сковороди. - // Дивослово : укр. мова та літ. в навчальних закладах. - 2019. - № 11. - С.56-58.
Кешеля, Д.
...І день прожити... : повість із циклу "Родаки". - // Дзвін : ( Львів). - 2019. - № 6. - С.71-108.
Пам'ятки України: історія та культура : науковий часопис. - 2019. - № 3/4
Тендітна, Н.
Образ міста у творчості Олеся Ульяненка. - // Дивослово : укр. мова та літ. в навчальних закладах. - 2019. - № 11. - С.59-62.
Однокласник : Журнал для підлітків. - 2019. - № 12
Новое время страны. - 2019. - № 45
338.48:658.8(477)(075.8)
С50
Смирнов, І.Г.
Маркетинг сталого туризму : навч. посібник. - К. : Лира-К. - 2019. - 256 с.
Ясак, С.
Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Художнє відтворення проблем українізації в комедії "Мина Мазайло" : 11 клас. - // Дивослово : укр. мова та літ. в навчальних закладах. - 2019. - № 11. - С.19-25.
Френкель, М.
Дело было на Евбазе : фрагменты будущей книги. - // Радуга : журнал худож. лит. и общественной мысли. - 2019. - № 9/10. - С.128-153.
94(477)"1918
1921"
Л96
Лютенко-Лютий, І.
Вогонь з Холодного Яру : спогади. - К. : Центр учбової літератури. - 2019. - 144 с.
Саврій, С.
Микола Куліш. Сатирична комедія "Мина Мазайло" : 11 клас. - // Дивослово : укр. мова та літ. в навчальних закладах. - 2019. - № 11. - С.26-29.
323.23:[316.77:623.45](02.062)
С28
Сенченко, Н.И.
Невидимая война : биол. оружие. - К. : Лира-К. - 2019. - 216 с.
Показано 20 (627)