Положення про Всеукраїнський конкурс методичних видань «Фонтан ідей у бібліотечних виданнях»

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс методичних видань
«Фонтан ідей у бібліотечних виданнях»

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс (далі Конкурс) проводиться з метою активізації роботи бібліотек у напрямку поліпшення інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів інформації в Україні шляхом підготовки методико-бібліографічних, рекомендаційних та інших видань, які б сприяли розвитку творчих, професійних, пізнавальних здібностей фахівців, формуванню навичок прогресивного мислення та бачення нових ідей у процесі створення власного продукту.
1.2. Всеукраїнський конкурс має відкритий характер.
1.3. Всеукраїнський конкурс проводить Державна бібліотека України для юнацтва при інформаційній підтримці Міністерства культури та інформаційної політики України.
1.4. Організаційно-методична робота в регіонах покладається на обласні бібліотеки для юнацтва, молоді.
1.5. Організатори здійснюють загальне керівництво підготовки та проведення Конкурсу, контроль за дотриманням умов Положення, а також створюють безпечні умови проведення Конкурсу.
1.6. Завдання Конкурсу:
• виявлення та підтримка ідей, творчої ініціативи бібліотечних працівників;
• популяризація прогресивних ідей у бібліотечних виданнях;
• обмін досвідом у створенні методико-бібліотечних видань;
• підвищення професійного рівня бібліотечних працівників.

2. Критерії оцінювання
• актуальність і оригінальність тематики (проблематики);
• відповідність методики складання методико-бібліографічного матеріалу (структури, принципів відбору матеріалу, засобів бібліографічної характеристики документів, складу допоміжного апарату тощо) цільовому та читацькому призначенню методико-бібліографічного матеріалу;
• якість поліграфічного оформлення;
• потенційна затребуваність методико-бібліографічного матеріалу та подальше його просування.

3. Порядок і терміни проведення

3.1. Конкурс проводиться з 15 липня до 1грудня 2020 р.
Розгляд конкурсних робіт відбувається до 10 грудня.
• I тур – регіональний рівень – липень-листопад;
• II тур – відбірковий – грудень, м. Київ.
3.2. Роботи переможців у ЦБС та бібліотеках ОТГ(тільки I місце) надсилаються до Обласної бібліотеки для юнацтва не пізніше 10 листопада 2020 р. на адресу: 65114, вул. Ак.Корольова,46; e-mail: oubim@ukr.net. Бібліотечні телефони для зв’язку: (048)747-22-42, моб.:0634403785. Звертатися до методистів НМВ.
Результати I туру Конкурсу відображатимуться у віртуальних представництвах ОЮБ для юнацтва. Видання-переможці будуть опубліковані в інформаційному віснику ОЮБ «Організатору роботи з юнацтвом – 2020».

3.3. Роботи переможців регіонального туру (І місце) надсилаються до Оргкомітету Конкурсу у Державну бібліотеку України для юнацтва не пізніше 1 грудня 2020 р. Переможці ІІ-го туру нагороджуються Почесними грамотами, Подяками, призами.
3.4. Результати Конкурсу будуть опубліковані в інформаційному віснику «Бібліосвіт» та інших професійних виданнях. Видання-переможці відображатимуться у віртуальних представництвах ДБУ для юнацтва.
3.5. Учасникам необхідно заповнити Реєстраційну заявку та надіслати її разом з роботою до ОЮБ. Після проведення Конкурсу конкурсні роботи заявникам не повертаються.
3.6. Конкурс не є комерційним.

Оргкомітет

Р Е Є С Т Р А Ц І Й Н А             З А Я В К А

учасника Конкурсу

Назва роботи ________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові автора, укладача____________________
Дата народження (число, місяць, рік)___________________________
Місце роботи _______________________________________________
Посада ___________________________________________________
Тел., е-mail ______________________________________________
Про себе _________________________________________________
____________________________________________________________
Фото (за бажанням)
Примітка: надсилаючи роботи на участь у Конкурсі, Ви надаєте згоду на обробку особистої інформації та публікацію матеріалів.

Оргкомітет