Навігатор у світі освіти

 ВУЗи України

ВУЗ (абревіатура від “вищій учбовий заклад”, також використовуются скорочення ВНЗ та вищ) – це установа, що надає вищу професійну освіту.
Перші університети з’явилися ще у середні віки в Європі та арабському світі. Широко відомі такі найбільші ВУЗи як Болонський університет, що розташований в італійському місті Болонья і заснований у 1088 році; Оксфордський університет – найбільш старий англомовний вищий навчальний заклад (заснований у 1117 році, розташований у місті Оксфорд, Велика Британія); група паризьких університетів, відомих як Сорбонна, де студенти вчаться з 1215 року.
В Україні ВУЗами є технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія і університет. Найпоширеніші назви для ВНЗ III-IV рівнів акредитації – університет, академія і інститут.
Університет – це багатопрофільний учбовий заклад з великим вибором учбових програм у найрізноманітніших областях знання. Так, наприклад, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 14 факультетів, у тому числі біологічний, географічний, геологічний, історичний, юридичний, філософський, економічний та інші.
Академия – це ВУЗ, котрий готує широий круг фахівців будь-якого направлення людської діяльності. Наприклад в Національній металургійній академії України  готують фахівців на металургічному, механіко-машинобудівному, електрометалургійному та інших факультетах.
Інститут – ВУЗ, що займається підготовкою фахівців для праці у визначеній області професійної діяльності. Наприклад Київський інститут перекладачівготує фахівців по перекладу з багатьох іноземних мов.
Структура ВУЗів склалася ще у середні віки. Тоді в європейських університетах професори об’єднувалися за факультетами (від латинського “facultas” – “можливість, здатність”), тобто за групами людей, здатних викладати ту чи іншу дисципліну. Розподіл ВУЗів за факультетами зберігся і до наших днів.
Сьогодні факультет – це підрозділ ВУЗу, котрий готує фахівців за однією або декількома спорідненими спеціальностями. Керує факультетом декан.
В університетах і академіях факультети можуть виділятися у внутривузівські інститути (Інститут філології Київського національного університету , наприклад). Факультети, в свою чергу, розподіляються на кафедри, котрі здійснюють підготовку студентів у межах більш вузької спеціалізації.
Керує ВУЗом ректор.

 Ліцензії та акредитація ВУЗів

Обов’язковою умовою діяльності ВУЗу в Україні є наявність у вищого навчального закладу ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, в якій зазначаються назва напряму навчання, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії ліцензії, а також назва та юридичні адреси вищого навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділів (філій).
Також необхідний для ВУЗу сертифікат про акредитацію напрямів та спеціальностей, за якими навчаються студенти.
Законом України “Про освіту” встановлено чотири рівні акредитації:
перший рівень – технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
другий рівень – коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;
третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) – інститут, консерваторія, академія, університет.
Залежно від рівня акредитації ВУЗи України готують фахівців різних освітньо-кваліфікаційним рівнів:
молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші ВУЗи I рівня акредитації;
бакалавр – забезпечують коледжі, інші ВУЗи II рівня акредитації;
спеціаліст, магістр – забезпечують ВУЗи III і IV рівнів акредитації.
ВУЗи України по регіонах (III і IVрівнів акредитації)

 

 ВУЗи Одеси та Одеської області (III і IVрівнів акредитації)

Позначкою   позначені державні ВУЗи, позначкою  – національні.

 Одеська Національна Академія Харчових Технологій, ОНАХТ
Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет, ІДГУ
Ізмаїльський Інститут Водного Транспорту, ІІВТ
Міжнародний Гуманітарний Університет, МГУ
Національний Університет “Одеська Юридична Академія”, НУ ОЮА
Одеська Державна Академія Будівництва та Архітектури, ОДАБА
Одеська Державна Академія Технічного регулювання та якості, ОДАТРЯ
Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О.С.Попова, ОНАЗ
Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, ОНМА
Одеський Державний Аграрний Університет, ОДАУ
Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ, ОДУВС
Одеський державний екологічний університет, ОДЕУ
Одеський Національний Медичний Університет, ОНМУ
Одеський Національний Морський Університет
Одеський Національний Політехнічний Університет
Одеський Національний Університет ім. І.І.Мечникова, ОНУ
Одеський Національний Економічний Університет, ОНЕУ
Одеський Регіональний Інститут Державного Управління, ОРІДУ
Ренійський інститут Дніпропетровського Університету Економіки і Права
Південноукраїнський Національний Педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського, ПНПУ

Одеса Коледжи, технікуми, училища, лицеї

Ананьївський аграрно-економічний коледж
Балтське педагогічне училище
Білгород- Дністровський державний аграрний технікум
Білгород- Дністровський морський рибопромисловий технікум
Білгород- Дністровський економіко -правовий коледж
Білгород- Дністровське медичне училище
Білгород- Дністровське педагогічне училище
Ізмаїльський технікум механізації та електрифікації сільського господарства
Ізмаїльський технікум економіки і права
Ізмаїльське медичне училище
Коледж зв’язку та інформатизації
Котовське медичне училище
Одеський автомобільно -дорожній коледж
Одеський коледж комп’ютерних технологій ” Сервер”
Одеський коледж транспортних технологій
Одеський коледж економіки , права та готельно -ресторанного бізнесу
Одеський верстатобудівний технікум
Одеський технікум залізничного транспорту
Одеський технічний коледж
Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника
Одеське обласне базове медичне училище
Одеське педагогічне училище
Одеське театрально- художнє училище
Одеське училище мистецтв і культури ім.К.Ф.Данькевіча
Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова
Петрівський державний аграрний технікум
Технікум газової і нафтової промисловості онах
Технікум промислової автоматики

                                                 Навчання за кордоном   

http://www.center-osvita.dp.ua/index_ua.php
Інформаційно-консультативний центр “Освіта”. Стипендії та гранти. Академічна освіта у США. Допомога у підготовці до стандартних тестів. Програми культурного обміну. Освітні ресурси. Мовна підготовка.

http://pupilby.net/vuz.shtml
Вузи Білорусії.

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/Msg?id=10748
Вузи країн Європи.

http://unisvit.com.ua/eu.html
Ресурси – нові надходження. На допомогу школяру. Енциклопедії, художня література, книги для малят, цікаво знати. Каталоги ( ви можете знайти літературу з надходжень 1992-2004 р.р., що є у фондах дитячих бібліотек міста. Мова ресурсу – російська.

http://abiturients.narod.ru/
Абітурієнт, студент, школяр. Довідники, укладені кращими екзаменаторами. Мова сайту – російська.

http://www.uic.nnov.ru/abiturient/
Загальноросійська інформаційно-довідкова система “Абітурієнт” для вступників до шкіл та вузів Росії. Умови вступу. Методичні рекомендації. Корисна інформація.

http://www.uic.nnov.ru/abiturient/link.htm
Корисні посилання для абітурієнтів Росії.

http://www.abitu.ru/
Російський інтернет-портал “Абітурієнт”. На сайті: Вузівськие олімпіади, Конференції, Підготовка та вступ, Олімпіадний рух, Дистанційна освіта, Університети, Школи, Освітні програми, Фізтех-Академія, Фізтех-Абітурієнт, Задачник.

http://digest.ws/main-ru.htm
Гранти, стипендії, навчання за кордоном. Інформація для студентів старших курсів, аспірантів, дослідників:посилання на гранти, програми спільних проектів, стипендії, конференції. Мова сайту – російська.

http://www.uaportal.com/ukr/Science/Education/StudyAbroad/
Каталог сайтів по навчанню за кордоном на Українському порталі.

http://www.ih.kiev.ua/ukr/study.html
Навчання за кордоном. International House Київ.

Переваги International House Київ
– міжнародний стандарт навчання
– гарант якості навчального процесу – міжнародна організація International House
– cучасна комунікативна методика вивчення іноземних мов
– більшість викладачів є носіями мови з Великої Британії, США та Австралії
– всі викладачі, окрім спеціальної вищої освіти, мають міжнародні викладацькі сертифікати, такі як CELTA/TEFLA або вищого рівня
– максимальна кількість студентів у групі – 12 осіб
– підручники безпосередньо від видавництв з Великої Британії
– можливість початку занять кожні півтора місяці для будь-якого рівня
– сертифікат International House.

http://www.ihlviv.com/education.html
Навчання за кордоном International House Lviv.

Ви можете вивчитианглійську у Великобританії, США чи Австралії, німецьку – в Німеччині, французьку – у Франції, італійську – в Італії і т. д. Ви маєте можливістьвибрати з багатьох різноманітних програм, що допоможуть Вам у досягненнісвоєї мети.

http://www.centre.chv.ukrpack.net/c_progr.htm
Програми навчання для абітурієнтів. Загальні положення про підготовчий курс для вступу у вузи Західної Європи.

http://www.profkom.info/edu/
Студентський правозахисний сервер. Навчання та мовні курси за кордоном