Правила користування Одеською обласною бібліотекою для юнацтва

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Одеською обласною бібліотекою для юнацтва  (надалі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Законів України «Про культуру», “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Типових правил користування бібліотеками в Україні”, наказами Міністерства культури України, інших нормативно-правових актів центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Статуту Бібліотеки.
1.2. Ці Правила визначають основні засади обслуговування користувачів Одеської обласної бібліотеки для юнацтва (надалі – Бібліотеки)
Громадяни України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, з дотриманням вимог цих правил.
1.3. Іноземці, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, та особи без реєстрації м. Одеса мають право на бібліотечне обслуговування виключно в читальних залах.
1.4. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування бібліотекою, та своїм підписом у читацькому формулярі підтвердити зобов’язання їх виконувати.
1.5. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки.

2. Порядок запису користувачів до бібліотеки.
2.1. Основним документом, який дає право користуватись Бібліотекою, є читацький квіток. Оформлення реєстраційного документа користувача – платне.
2.2. Вартість оформлення реєстраційного документа користувача (читацького квитка), а також додаткових бібліотечних послуг регламентується Переліком платних послуг, затвердженим адміністрацією Бібліотеки відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту бібліотеки.
2.3. Для запису до Бібліотеки користувачі пред’являють паспорт громадянина України (оригінал) або дійсний громадянський паспорт іншої держави (для іноземців та осіб без громадянства).
2.4. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.
2.4. Користувачі можуть оформити реєстраційні документи безкоштовно під час відвідання масових заходів організованих бібліотекою, проведення Бібліотекою акцій з метою реклами послуг Бібліотеки в загальноосвітніх школах, вузах та інших навчальних закладах, установах, організаціях.
2.5. Діти-сироти, діти з багатодітних сімей, інваліди мають право на щорічне безкоштовне оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки.
2.6. Користувачі з особливими фізичними потребами мають право позачергового обслуговування в бібліотеці.
2.7. Перереєстрація користувачів здійснюється кожного року. Читацький квиток діє до 31 грудня року реєстрації. Користувач, який не пройшов перереєстрацію, не допускається до користування фондами Бібліотеки.
2.8. Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.
2.9. Діти й підлітки до 14 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, або особи, під наглядом яких вони перебувають.
2.10. Особи при наявності паспорта чи іншого документа з фотографією, що посвідчує особу, можуть без оформлення реєстраційних документів отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації
2.11. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.
2.12. Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням, та для складання статистичної звітності.

3. Вартість додаткових бібліотечних послуг
3.1. Користування документно-інформаційними ресурсами Бібліотеки безоплатне. 3.2. Додаткові види послуг – платні, їх вартість регламентується Переліком платних послуг, затверджених адміністрацією Бібліотеки, відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту бібліотеки.

4. Організація обслуговування користувачів у бубліотеці
4.1. Обслуговування користувачів здійснюється у відділах бібліотеки та нестаціонарними формами бібліотечного обслуговування.
4.2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 календарних днів.
4.3. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту – 10 днів, періодикою (крім нових надходжень) – 15 днів.
4.4. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
4.5. Кожний документ, виданий для користування поза бібліотекою, повинен бути зафіксованим в читацькому формулярі і підтверджуватися підписом користувача.
4.6. Бібліотека самостійно визначає, якими документами з бібліотечних фондів здійснюється користування через абонемент, читальний зал, сектор мистецтв, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.
4.7. При наданні користувачам документів підвищеного попиту додому, бібліотекою визнається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Розмір коштів складає вартість документа (ст. 20 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»). За дітей кошти вносять батьки, або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
4.7. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування здійснюється працівниками інформаційно-бібліографічного відділу, на абонементі, в секторі мистецтв та в читальному залі бібліотеки.
4.8. Соціокультурне масове обслуговування (організація виставок, масових заходів тощо) здійснюється структурними підрозділами бібліотеки – організаторами заходів.
4.9. Користування електронними інформаційними ресурсами Бібліотеки здійснюється згідно з відповідними Правилами.
4.10. Вхід користувачів до Бібліотеки, приймання замовлень, видача видань та інших матеріалів із фондів Бібліотеки припиняється за 10 хвилин до закриття бібліотеки.

5. Права, обов’язки та відповідальність користувачів
5.1. Користувачі мають право:
– відвідувати Бібліотеку і користуватися документами з її фондів, послугами Інтернет-центру.
– безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат, отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації, в тому числі, отримувати інформацію, користуючись каналами зв’язку.
– користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, згідно з Переліком платних послуг.
– відвідувати інформаційно-масові заходи Бібліотеки.
– за дозволом працівників, які обслуговують користувачів: вносити в приміщення бібліотеки необхідні для роботи власні документи (копії, методичні матеріали, навчальні програми, книги, періодичні видання тощо), які відсутні в Бібліотеці; вносити та користуватися власними технічними засобами (фотоапаратами, диктофонами, магнітофонами, відеокамерами, портативними комп’ютерами з автономними живленням без звукових сигналів).
– брати участь у соціологічних дослідженнях, анкетуваннях, опитуваннях, що проводяться співробітниками бібліотеки;
– звертатися з пропозиціями, побажаннями, зауваженнями та скаргами до адміністрації Бібліотеки.
– здійснювати добровільні внески, дарунки

5.2. Користувачі зобов’язані:
– виконувати ці та інші діючи в бібліотеці Правила, дотримуватись вимог пожежної, особистої безпеки, чистоти та побутової гігієни.
– особи в нетверезому стані, під дією психотропних речовин, в неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.
– нести відповідальність за збереження читацького квитка. У разі зміни прізвища, місця проживання, зазначених в паспорті, та контактного номеру телефону користувач повинен повідомити про це бібліотеку у двотижневий термін.
– користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
– документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою (ст. 20 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).
– дотримуватися норм авторського права при копіюванні документів, використанні створених, передплачених або отриманих у користування Бібліотеки баз даних та інших об’єктів інтелектуальної власності, а також при користуванні Інтернетом.
– у разі втрати читацького квітка негайно повідомити про це працівникам абонементу і читального залу.

5.3. Користувачам не дозволяється:
– передавати іншим особам свій читацький квиток і отримані в Бібліотеці документи та уповноважувати їх діяти від свого імені. Використовувати чужий читацький квиток.
– вносити без дозволу працівників до Бібліотеки особисті книги, періодичні видання, документи на електронних носіях.
– вносити предмети, які можуть пошкодити документи та бібліотечне майно.
– виносити без дозволу документи, одержані для користування в читальному залі бібліотеки, за межі читального залу.
– користуватися службовими каталогами, картотеками, телефонами.
– заходити до службових приміщень, без дозволу та супроводження працівників бібліотеки
– порушувати тишу та створювати несприятливі для роботи умови, користуватися мобільними телефонами, плеєрами та іншими технічними засобами в приміщеннях, де ведеться обслуговування.
– несанкціоновано розміщувати рекламні матеріали, займатися торгівлею та іншою комерційною або агітаційною діяльністю в приміщеннях бібліотеки.
– заходити до бібліотеки з тваринами.
– залишатися у приміщенні бібліотеки після закінчення роботи Бібліотеки, перешкоджаючи її своєчасному закриттю.

5.4. Відповідальність користувачів:
– користувачі, які порушили ці Правила несуть відповідальність, передбачену цими Правилами та чинним законодавством України.
– користувачі, які є боржниками абонементу, позбавляються права користування бібліотекою.
– користувач несе особисту відповідальність за збереження документів, одержаних в користування. Якщо користувач втратив або пошкодив документ з фондів Бібліотеки, він повинен замінити його на ідентичний чи документ, визнаний Бібліотекою рівноцінним. У разі неможливості здійснити таку заміну, користувач повинен відшкодувати ринкову вартість документа, яку визначає комісія по оцінці видань. Розмір відшкодування визначається в залежності від цінності документа.
– користувач повинен компенсувати матеріальні збитки, завдані бібліотеці в результаті недбалого користування документами з фондів, електронними базами, обладнанням та програмним забезпеченням.
– за втрату або псування документа з фондів бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
– користувачі, які завдали бібліотеці непоправних збитків, виключаються з числа її користувачів без права поновлення, матеріали про завдану шкоду передаються для розгляду до правоохоронних органів згідно з чинним законодавством.

6. Права та обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів
6.1. Бібліотека зобов’язана:
– інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, в т. ч. платні, перелік яких затверджується постановами Кабінету Міністрів та Міністерством культури України, а вартість адміністрацією бібліотеки, згідно з вимогами Статуту;
– створювати належні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці;
– реалізовувати заходи щодо забезпечення безпеки користувачів та дотримання вимог пожежної безпеки, підтримання належного санітарного стану приміщення;
– дбати про культуру обслуговування користувачів;
– сприяти підвищенню культури читання серед користувачів бібліотеки;
– сприяти створенню при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
– врахувати читацькі запити при формуванні фонду, створенні електронних баз даних, проведенні масових заходів;
– ретельно вивчати причини незадоволеного попиту;
– оберігати право користувачів на таємницю персональних даних, забезпечувати конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування.
Дотримуватись встановленого режиму обслуговування користувачів:

Понеділок – четвер – 10.00 – 17.45
субота, неділя – 10.00 – 16.45
п’ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця – санітарний день.

6.2 Права Бібліотеки
Бібліотека має право:
– надавити доступ до документів та бібліотечні послуги лише користувачам, які додержуються вимог щодо забезпечення зберігання фондів бібліотеки.
– визначати зміст, напрямки і форми діяльності.
– розробляти і затверджувати власні Правила користування, розклад роботи, перелік і тарифи на платні послуги, види і розміри компенсації за матеріальний збиток, заподіяний бібліотеці (відповідно до вимог Статуту).
– вилучати документи з фонду бібліотеки.
– позбавляти права користування бібліотекою осіб, які злісно порушують ці Правила, на будь-який термін, в особливих випадках – передавати матеріали до правоохоронних органів відповідно до діючого законодавства України.
– здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань бібліотеки, яка не суперечить чинному законодавству.