Рейтинг вступників

Бондар М. Рейтинг вступників у 2021 році: як він формується – деталі для абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Електрон. дані . – Режим доступа : https://education.24tv.ua/reyting-vstupnikiv-2021-rotsi-yak-vin-formuyetsya-novini-ukrayini_n1567897 / . – Назва с титула екрана . – Мова укр.

Вступ абітурієнтів до університетів на бакалавра у 2021 році відбуватиметься з урахуванням пріоритетних заяв для вступника. Як буде формуватися рейтинговий список?
Вступ у виші у 2021 році регламентується умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 2020 року.
Зазначимо, що вступники можуть подати не більше п’яти заяв на бюджетні місця та до тридцяти заяв на контракт.

Пріоритетність заяв

Кожній заяві вступник надає пріоритетність. (тобто черговість заяв) – від 1 до 5, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви.
За цією пріоритетністю визначається черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Вступник сам визначає пріоритетність заяв і це не можна змінити після подання заяви.
Проте виш у власних правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей.
Пріоритетність застосовується під час зарахування на навчання на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Як формується рейтинговий список

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
• вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
• вступники, які мають право на зарахування за квотами;
• вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
Цікаво, що абітурієнти, які мають право на зарахування за результатами співбесід, впорядковуються у рейтингу за алфавітом.
Натомість рейтинг вступників, які мають право на зарахування за квотами чи на загальних умовах, впорядковується наступним чином:
• спочатку за конкурсним балом – від більшого до меншого;
• потім за пріоритетністю заяви – від 1 до останньої;
• в останню чергу за середнім балом атестата – від більшого до меншого.

Правила коригування рейтингового списку

Відповідно до умов прийому на навчання до вишів, після завершення строків подання заяв абітурієнтами, у кожному навчальному закладі формується рейтинговий список абітурієнтів за кожною окремою спеціальністю.
Цей рейтинг буде автоматично скоригований у відповідності до зазначених абітурієнтами пріоритетів відповідно до алгоритму.
Так, на бюджет зарахують тих вступників, які на підставі сформованого рейтингу потраплять на місця державного замовлення за будь-якою спеціальністю у виші.
При цьому рекомендація про зарахування абітурієнта буде надаватись за найвищим пріоритетом, а всі заяви абітурієнта з меншим пріоритетом у такому випадку будуть автоматично анулюватися, що дозволить звільнити списки рекомендованих.
До того ж, у абітурієнтів, які при кожному наступному автоматичному коригуванні списків вперше потраплятимуть на місця державного замовлення, також будуть скасовуватися заяви з нижчими пріоритетами.
Зазначимо, що якщо абітурієнт потрапляє на бюджет за спеціальністю з меншим пріоритетом, він не втрачатиме місце у рейтингу за спеціальністю з більш високим пріоритетом.
І він зможе потрапити на бюджет на більш пріоритетну для себе спеціальність у випадку автоматичного звільнення місця. Але в такому випадку його заява з меншим пріоритетом також буде анульована.

Зарахування на навчання

Після автоматичного коригування сформується кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю у вишах. Такі рейтинги у кожному закладі мають оприлюднити не пізніше 28 липня 2021 року.
Після цього вступники матимуть час до 2 серпня (18:00) подати оригінали документів до вишу, куди вони пройшли на бюджет. Загалом зарахування вступників проводиться не пізніше 9 серпня 2021 року.
Після зарахування абітурієнтів на бюджет розпочинається зарахування на контракт. Їх мають зарахувати до 10 серпня.
Додамо, що зарахування на навчання вступників за рахунок пільг чи на контракт відбувається не пізніше 30 вересня 2021 року.