Методичні видання бібліотеки 2007 рік

Калейдоскоп дружби: серія закладок/ підгот. К. І. Благодар; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – Одеса, 2007.

Міні-музей в бібліотеці на допомогу патріотичному вихованню молоді/ підгот. Т. М. Петелько: Одес. обл.. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – Одеса, 2007.-11 с.

Підвищення кваліфікації бібліотекарів ЦБС: інноваційний підхід: метод. матеріали/ підгот. Т.М. Петелько; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – Одеса, 2007.- 11с.

Представляємо літературні премії: матеріали до презентації виставки/ підгот. К.І. Благодар; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім.. В. В. Маяковського. – Одеса, 2007.-18с.

Проблеми читання підлітків та можливі шляхи їх вирішення: матеріали міжвід. пробл. семінару/ підгот. Т.М. Петелько; Одес. обл.. б-ка для юнацтва ім.. В. В. Маяковського. –  Одеса, 2007.- 22с.

Ювілейне сузір’я Одеси – 2007: метод.- бібліогр. реком./ підгот. К.І. Благодар; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В.Маяковського.-Одеса, 2007.- 7с.

Як діяти в ситуації ризику? Бібліотека безпеки/ підгот. К.І. Благодар; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – Одеса, 2007.- 15с.