Червень 2017

Клименко, Н. Українська легко! [Текст]  / Н. Клименко; П. Мельник-Крисаченко. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 283 с.

Українська без суржика, русизмів і кальок за допомогою інфографіки!  Спільно з інтернет-ресурсом «Мова – ДНК нації»  Наочно за допомогою інфографіки показані правила та складні випадки вживання слів в українській мові • Цікаві приклади вживання, корисні статті . Це книжка для тих, хто: – спілкується українською і хоче вдосконалити свої знання; – прагне запобігти помилковому слововживанню; – бажає дізнатися нові фразеологізми й синоніми; – намагається уникнути вживання не властивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У цьому вам допоможуть наочні ілюстрації зі стислими правилами, прикладами вживання і корисні статті. Цю книжку створено з мрією про те, що колись в Україні буде модно знати декілька мов, а говорити українською!

Олійник, О.Б. Граматика української мови [Текст]  : навч. посібник / О.Б. Олійник; В.Д.Шинкарчук; Г.М.Гребницький. – К. : Кондор, 2008. – 544с.

В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови – морфології та синтаксису.

Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів та слухачів підготовчих відділень вузів, а також стане у нагоді всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови.

Література [Текст]  : для дітей серед. шк. віку : звідки пішло слово : міфи та легенди : літ. жанри : письменник та його твори : літ. майстерня : класич. спадщина : сучас. проза / уклад. В.М. Скляренко. – К. : Кордон, 2015. – 318 с. : іл.

З давніх-давен людина прагнула не тільки хліба, а й видовищ. Так у Середземномор’ї з’явився давньогрецький античний театр, якому ще раніше передували храмові дійства… Саме про народження театру, про його національні і жанрові різновиди ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку. До того ж читач знайде в нашій енциклопедії докладну оповідь про цирк, кіно, мультиплікацію та професії, що з ними пов’язані. І, звичайно, ми розповімо про найвідоміші кінофестивалі та кінонагороди.

Шевців, З.М. Основи інклюзивної педагогики [Текст]  : підручник / З.М. Шевців. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 255 с.

Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. Він є результатом апробації лекційного курсу з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки».

У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти. У ньому відображається особиста позиція автора на обґрунтування методології інклюзивної педагогіки як науки, висвітлюються категорії інклюзивної педагогіки: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивне виховання, форми, методи навчання і виховання квазіпрофесійної соціально-педагогічної діяльності, розглянуто ефективні методичні прийоми інклюзивної діяльності, котрі спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів.

Матеріали підручника, перш за все, адресовані студентам напряму підготовки 6.010102 – Початкова освіта та вчителям початкових класів загальноосвітніх шкіл, але будуть корисні асистентам учителів, психологам, соціальним педагогам і соціальним працівникам, психологам, дефектологам, а також і тим, хто зацікавлений проблемою навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами у масовій загальноосвітній школі.

Тарас, Я.М. Таємниці бабусиної скрині [Текст]  / Я.М. Тарас. – Л. : Апріорі, 2015. – 271 с. : іл. 

У пропонованій книзі зібрано численні давно забуті, але цілковито актуальні у наш час, поради з хатнього господарювання, кулінарії, народної медицини тощо.

Міфи та  легенди  українців [Текст]  / уклад. Ю. П. Винничук. – Х. : Фоліо, 2015. – 219 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

Якщо ми хочемо зрозуміти світ і себе в ньому, ми повинні знати, як його розуміли до нас… Як Господь створив землю, звідки пішли гори, як з’явилися на світ чоловік та жінка, звідкіля узялися зорі, грім, блискавка, як було засновано Київ, як помер князь Олег, як хрестилася княгиня Ольга…

Міфи та легенди, зібрані в презентованому літературно художньому виданні, зберігають у народній памяті й передають майбутнім поколінням знання про історичне минуле українського народу, пояснюють причини виникнення різних явищ природи, а також навчають правил, яких має дотримуватися людина впродовж усього свого життя.

Сухенко, Т.В. Як обрати професію майбутнього [Текст]  : посіб. з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80 / Т.В. Сухенко. – Х. : Фоліо, 2016. – 80 с. : іл.

Цей методичний посібник став результатом п’ятирічного досвіду тренінгів щодо вибору професії. У ньому пропонується покроковий алгоритм, що пояснює, як розширити знання людини про себе і про світ професій для того, щоб зробити усвідомлений професійний вибір.Численні коучингові питання в виданні дозволяють читачеві крок за кроком шукати відповіді і всередині себе, і зовні.

У нашому динамічному світі термін життя професій скорочується, з’являються нові професії та спеціальності. Автор пропонує формули утворення професій, запрошуючи читача не тільки поспостерігати за процесом, а й стати його учасником.

Книга буде цікавою підліткам, студентам, батькам, психологам, тренерам, вчителям, а також усім тим, для кого є актуальним питання зміни професії або напряму діяльності. Видання може використовуватися і як посібник для самостійної роботи, і як методичний матеріал до тренінгу.

 

Левченко, Г.Д. Міф проти історії [Текст]  : семіосфера лірики Л. Українки : монографія / Г.Д. Левченко. – К. : Академвидав, 2013. – 332 с. – (Монограф).

Семіосфера у проекції на індивідуальну творчість автора є самодостатнім лінгвосоціокультурним середовищем, що оперує притаманними лише йому субкодами. Поєднання міфо-архетипного, екзистенційно-психобіографічного та структурно-семіотичного методів прислужилося відкриттю в метатексті лірики Лесі Українки нових значень, увиразненню важливих його аспектів: тлумаченню проблеми міфологізму, метафізичних мотивів, світоглядних настанов, стильової еволюції, рецепції традиційних сюжетів та образів, що відображено у пропонованій монографії.

Для літературознавців, викладачів історії літератури у вищій і середній школах. Буде корисна студентам і всім, хто цікавиться семіотикою художнього тексту і стильовими пошуками раннього українського модернізму.

Токмань, Г.Л. Жар думок [Текст]  : лірика Є. Плужника як художньофілософ. феномен : монографія / Г.Л. Токмань. – К. : Академія, 2013. – 224 с. – (Монограф).

Літературна діяльність видатного поета, представника «розстріляного відродження» Євгена Павловича Плужника дала непроминальну художньо-філософську лірику, сповнену болю за людське серце, що агонізує в байдужій і жорстокій юрбі. Його поезія — імпресіоністичний світ самотньої, закоханої і світлої, іронічної душі, непримирливо спрямованої за межу сірих днів. Своєрідною інтерпретаційною подорожжю ним є пропонована монографія.

Адресована дослідникам творчості Є. Плужника, викладачам і студентам-філологам, усім, кого вабить світ Слова.

Войтович, В.М. Українська міфологія [Текст]  / В.М. Войтович. – 4-тє вид. – К. : Либідь, 2015. – 664с. : іл.

Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології – народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір’їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність. Текст супроводжується ілюстраціями та ґрунтовною бібліографією.

На бій за волю. Перемога через поразки [Текст]  : Україна у війнах і революціях 1914-1921 р. / авт. кол.: А. Руккас, М. Ковальчук, А Папакін та ін. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с. – (Історія без цензури). 

Найвагоміший історичний проект десятиліття!

Мета цієї серії — розказати про українське минуле, опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне замовлення.

В даному томі:
Центральна рада та українізація в російській армії 1917—1918 роках
Війни з Радянською Росією та Білою армією 1917—1919 років
Повстанський рух в Україні 1918—1921 років
Війна ЗУНР і УНР проти Польщі 1918—1919 років

Торба, В. Я – свідок [Текст]  : записки з окупованого Луганська / В. Торба; за заг. ред. Л. Івшиної; відповід. ред. А. Мотозюк. – вид. 2-ге, перероб., вид. 1-ше – вересень 2015 р. – К. : Українська прес-група, 2016. – 384 с. – (Бібліотека газети “День”).

У книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та статей у «Дні», які із окупації для автора стали вікном в Україну. Інколи без світла, інколи без надії на звільнення, інколи без можливості повідомити про себе з тенет заблокованого міста, яке перетворилося на пастку. Та він був переконаний, що читачі в Києві чи Одесі, Харкові чи Львові мають зсередини бачити, як Зло розпинає схід нашої країни. Не лише заради фіксації, не тільки для розсмоктування гарячих подробиць, а насамперед для правильних висновків. Це та книга, типографська фарба якої пахне кров’ю і просякнута слізьми. Вона розповість про втрату і біль, про героїзм і безпорадність, про те, що довелося пережити українцям на Донбасі і що ще доведеться нам винести. Зрештою до чого ми маємо бути готові…

Гуржій, О.І. Іван Скоропадський [Текст]  : [книга-перевертень] / О.І. Гуржій; О.П. Реєнт; Павло Скоропадський [Текст]  / О.І. Гуржій; О.П. Реєнт. – К. : Арій, 2013. – 384с. – (Гетьмани України та їхня доба).

У книзі через призму однієї гетьманської родини розглядаються долі представників політичної еліти України XVIII – початку XX ст., які відіграли важливу роль не лише у вітчизняній, а й у світовій історії.

Для істориків, викладачів та всіх, хто цікавиться минулим українського народу.

Газін, В.В. Павло Тетеря [Текст]  / В.В. Газін. – К. : Арій, 2013. – 224 с. – (Гетьмани України та їхня доба).

Опрацювавши чимало джерел та історичної літератури, автор подає власне бачення соціально-політичного портрета українського гетьмана Павла Тетері, аналізує основні напрями його внутрішньої та зовнішньої політики, наголошуючи на зусиллях об’єднати козацьку Україну, яка зазнала трагічного розколу 1663 року.

Смолій, В.А. Петро Дорошенко [Текст]  / В.А. Смолій; В.С. Степанков. – К. : Арій, 2013. – 608 с. – (Гетьмани України та їхня доба).

 У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичний портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини другої половини ХVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюється на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.

Гуржій, О.І. Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму [Текст]  / О.І. Гуржій; О.П. Реєнт. – К. : Арій, 2015. – 336 с. : іл.

У книзі розповідається про славетні битви на території сучасної України – від Донбасу до Карпат та від Києва до Криму, які відбувалися протягом X першої чверті XX століття. Невеликі за обсягом науково-популярні нариси розміщені за хронологічним принципом, що сприятиме кращому сприйняттю й осмисленню воєнних подій. На підставі документальних матеріалів і наукової літератури з’ясовуються причини визначних перемог і гірких поразок учасників збройних протистоянь, описані конкретні дії їхніх керівників руських князів, козацьких і селянських ватажків, професійних військових того часу.

Книга розрахована на широке коло читачів – усіх, хто цікавиться історією України, але насамперед стане у нагоді школярам, студентам, учителям і викладачам вищих навчальних закладів.

Якубова, Л. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні [Текст]  / Л. Якубова; Я. Примаченко. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 544 с.

“Чи не найбільшим викликом для України є незавершеність ментальних війн у суспільстві. Росія продовжує маніпулювати масовою свідомістю, підтримуючи фальшиві стереотипи радянської величі й міф про втрачений “рай”. Небачений раніше ренесанс неосталінізму – найтривожніший симптом сучасності, який змушує нагадувати суспільству про те, на що перетворюються пошуки “міцної руки”. Що ми знаємо про форми, методи і способи встановлення більшовицької влади на теренах України у 1920-1930-х років? Відомі історики розповідають про радянізацію України, насадження більшовизму шляхом терору та наслідки впливу радянських карально-репресивних практик: Закон про п’ять колосків; Розстріл кобзарів; Трупи на вулицях Харкова; Самогубство Скрипника і Хвильового; “Покаянні листи”: самобичування українських літераторів; Урочище Сандормох – трагедія українського “розстріляного відродження”.

Війна [Текст]  : 1941-1945 рр. : альбом / Держ. архівна службаУкраїни; Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного; упоряд.: Т.О. Ємельянова та ін. – Х. : Фоліо, 2015. – 269 с. : фото. 

Цей альбом включає 400 фотознімків з архівної колекції Центрального державного кінофотоархіву України імені Г.С. Пшеничного, завдяки яким читач може побачити обличчя Великої Вітчизняної війни і скласти свою власну думку про події тієї епохи. Поряд з ними розміщено кадри з хронікально-документальних фільмів і сюжетів військової хроніки. Авторами цих документів є 58 фронтових кореспондентів і кінооператорів. Вони, безпосередні учасники та свідки тих далеких подій, дають можливість дізнатися, як почувалася людина під час війни, якою вона її бачила, як намагалася через засоби фотодокументалістики передати своє ставлення до неї. Цей альбом не тільки переносить у минуле, він є свідченням нашої пам’яті про тих, хто кожним кадром вписував безсмертні рядки в історію війни 1941-1945 років.

Яневський, Д.Б. Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави [Текст]  : продовження : 1774- 1914 / Д.Б. Яневський; худож-оформ. О.Д. Кононученко. – Х. : Фоліо, 2015. – 285 с. : іл.

У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske.TV, доктора історичних наук Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об’єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського (до складу якого входила сучасна Правобережна Україна), а потім — до ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю територію сучасної України від Дніпра до Збруча. У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, що історія Русі/України — це складова історії країн Центральної та Східної Європи.

Рябчій, І. Двічі по десять: обличчя і голоси [Текст]  : [тамтешні, тутешні] / І. Рябчій. – Л. : Вид-во Анети Антоненко, 2015. – 237 с.

Впродовж кількох років український журналіст, перекладач і критик Іван Рябчій випитував найцікавіше у впливових постатей європейської та української літератури.

Цікавий експеримент, який обов’язково знайде продовження у наступних книжках Івана Рябчія.

Ручай, Г. Маруся Чурай і я [Текст]  : оповідання / М. Горянич. – К. : Зелений пес, 2016. – 48 с. : іл. – (Українська література. 12 балів).

Як отримати 12 балів з літератури? Де знайти додаткову інформацію про того чи іншого письменника?

У цій книжці ти дізнаєшся про життя та творчість видатної поетеси й співачки ХVІІ ст. Марусі Чурай, яка стала символом незнищенної української пісні. Ти зможеш сам розібратися, чому саме пісні цієї дівчини кликали до бою козацьке військо та зберігалися у пам’яті народу.

Левицька, В. Степан Бандера і я [Текст]  : оповідання / В. Левицька. – К. : Зелений пес, 2011. – 48 с. : іл. – (Історія України. 12 балів).

Як отримати 12 балів з історії? Де знайти додаткову інформацію про ту чи іншу історичну подію?

У цій книжці ти дізнаєшся про добу, коли жив Степан Бандера, про події, що спонукали його до боротьби, та про несправедливі звинувачення, що їх фальсифікували недруги України. Ти зможеш сам розібратися і вирішити, кому вірити, а кому ні.

Ручай, Г. Іван Мазепа і я [Текст]  : оповідання / Г. Ручай. – К. : Зелений пес, 2011. – 48 с. : іл. – (Історія України. 12 балів).

Як отримати 12 балів з історії? Де знайти додаткову інформацію про ту чи іншу історичну подію?

У цій книжці ти дізнаєшся про добу, коли жив гетьман Іван Мазепа, про його долю та про зраду, у якій його звинувачують недруги. Ти сам можеш вирішити, на чий бік стати у цій суперечці.

Горянич, М. Княгиня Ольга і я [Текст]  : оповідання / М. Горянич. – К. : Зелений пес, 2011. – 48 с. : іл. – (Історія України. 12 балів).

Обожнюєш літературу і хочеш знати більше, ніж пропонує шкільна програма? Знайти додаткову інформацію про того чи іншого письменника легко з серією “12 балів”.

«Святу» Ольгу, виявляється не всі вважають святою. Ще й досі її проклинають на Поліссі, нащадки древлян, тих самих, що княгиня спалила разом із містом – з таким парадоксом зустрічаються маленькі герої книжки «Княгиня Ольга і я».

Як можна пам’ятати те, що відбулося тисячу років тому? Чи личить помста «святій» княгині? А може, мали рацію древляни, коли вбили її чоловіка – рекетира і ненажеру Ігоря? Чи справа тут не в ньому, а у звичайній конкуренції Києва та Іскоростеня?

Такі зовсім не дитячі проблеми доводиться розслідувати юним слідопитам, подорожуючи до Полісся, місця, де відбувалися ті давні криваві події, читаючи книжки та зазираючи до інтернету.

Вдало розроблена інтрига тримає увагу читача до останньої сторінки, а елементи енциклопедії та вміщена в кінці табличка дозволяють використовувати книжку як додатковий матеріал на уроках історії.

Єшкілєв, В.Л. Шлях Богомола. Імператор повені [Текст]  : романи / В. Єшкілєв. – Х. : Фоліо, 2014. – 411 с.

Середина IX століття. Східна Європа охоплена війнами. Праукраїнські племена під тиском Хазарії та служителів демонічного божества, знаного під ім’ям Богомола, відступають на Захід. Але й на землях їхньої нової батьківщини — Прикарпаття — ворог не залишає їх у спокої. З глибин віків виринає містичний спадок магів, що загрожує всьому сущому. І Серединний *світ людей, і вищі світи богів завмерли у тривожному очікуванні. В цей буремний час у далекому гірському городищі доля зводить героїв роману для того, щоб учергове змінити хід історії. Хоча події, описані у романі «Шлях Богомол а», відбулись понад тисячоліття тому, їх відлуння ще й досі можна почути у легендах та переказах гірських Народів, у шепотінні вітрів на перевалах, у плескоті кришталевих карпатських джерел та водоспадів.

Події в романі «Імператор повені» відбуваються на сім століть пізніше. Богиня Карна (мати Богомола) не полишає у спокої наш світ. Герой роману несподівано для себе стає обраним воїном, якому судилося протистояти древній і могутній Викрадачці Немовлят. Автор з тонкою іронією змальовує мандри героя світами. Адже хоча часи й змінюються, проте злодійський світ на ім’я Опадло все ще десь поряд з нами.

Пилат, В.С. Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни [Текст]  / В.С.  Пилат. – К. : Україна, 2016. – 170 с. : іл.          

У книзі розглядаються історичні, технічні та світоглядні проблеми українського бойового мистецтва. Автор на підставі вивчення багаточисленних наукових матеріалів національного фольклору й стародавніх вірувань частково відродив і пристосував до сьогодення один із різновидів бойового вишколу захисників України – Бойовий гопак.

Книга розрахована на широке коло читачів: допризовна молодь, фахівців бойових мистецтв і спорту, підготовки працівників органів безпеки і правопорядку, військовослужбовців Збройних Сил України, істориків, мистецтвознавців.

Музичко, О.Є. Грузини в історії Південної України: спільне море та доля [Текст]  / О.Є. Музичко; ред. Т. Нішніанідзе. – О. : ВМВ, 2016. – 280 с. : іл.

Монографія кандидата історичних наук, доцента ОНУ ім.І.Мечникова Олександра Музичка присвячена визначній ролі та впливу грузинів в історії,  культурі, економіці, суспільно-політичному житті  Південної України, зокрема Одещини, Миколаївщини, Херсонщини та Криму від найперших античних поселень до сьогодні.