Травень 2018

Русначенко, А. М. Нариси новітньої історії України [Текст]  : монографія / А. М. Русначенко. – К. : Видавець Олег Філюк, 2014.

Кн.1 : [ Українська революція 1914-1923 рр. ]

Кн.2 : [ Від революції до ІІ Світової війни. Колонізація  ]

Кн.2 : [ Від революції до ІІ Світової війни. Колонізація  ]

Кн.3 : [ Україна в  ІІ Світовій війні ]

Кн.4 : [ Україна в системі імперії, від тоталітарної диктатури до перебудови  Кн.5 : [ Україна в революційних подіях  на межі 1980-х- 90-х  років на шляху до незалежності   ]

“Твір Анатолія Русначенка є спробою дати власне цілі( бачення новітньої української історії, від початку XX століг революції 1914-1923 рр., до сучасності. Погляд автора україноцентричний, але він не оминає східно – і центрально європейської перспективи. Для здійснення цієї мети дослідник ПОСЛІДОБ використовує дві парадигми: тоталітаризму й імперії, що в тій іншій мірі притаманні і його попереднім викладам. В центрі уваги український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперіє] постколоніального розвитку.

Автор вказує на витоки комунізму і більшовизму в Росії і спроби перенес їх на український грунт, які призвели до жахливих наслідків у вигляді рос сько – українських війн, голодоморів, колективізацій і депортацій населені Аналізується національна політика більшовиків в Україні у вигляді українізаі а потім шаленої совєтізації, зокрема, і через русифікацію, з погромом інтеліген і національної культури до II Світвої війни і після неї.

Монографія вигідно вирізняється від інших таких узагальнень тим, і автор в своїй праці приділяє багато місця високій культурі, церкві, пише і г національні меншини, у книзі аналізується й соціальний, національний скл компартії в Україні. Стосовно першої, то автор прагне показати вплив імперсьі політики на культуру в Україні того часу. Охоплено найважливіші істори* події на всіх українських етнічних землях, зокрема події Світової війни, ук] їнської революції середини століття, національно – визвольний рух в настуї десятиліття, економічну і соціальну політику, спроби деколонізації і соціальї економічного розвитку країни після 1991 р. Не оминає дослідник і того, ставилися люди до дій влади в той час, середовище самої влади в Україні, характер. Також автором висвітлюються події «помаранчевої» революї «революції гідності» 2013 – 2014 років.

Монографія складається з нарисів у вигляді кількох книг, які є результат читаного нормативного курсу і може бути посібником для викладачів, вчител студентів історичних, гуманітарних спеціальностей вузів, всіх, кому небайду наша історія.

Рогожа, В.Д. Запороги [Текст]  : трилогія / В.Д. Рогожа. – К. : Самміт- книга, 2015.

Ч.1 : Петро Сагайдачний [Текст]. – 2015. – 392 с. : іл. 

Роман «Петро Сагайдачний» відкриває трилогію «Запороги», у якій автор Віталій Рогожа описує життя запорізьких козаків, що проживали у кошах, протиставляючи їх козакам реєстровим, мешканцям міст. У першій частині трилогії описуються події на теренах України з моменту обрання царем Московії Михайла Романова: війни з Московією та Кримським ханством, походи на Османську імперію. Завершується роман Хотинською битвою, під час якої Петро Сагайдачний отримав тяжке вогнепальне поранення руки, яке виявилось смертельним.

Віталій Дмитрович Рогожа відомий як автор філософських та історіософських праць, поет та прозаїк. Його трилогія «Запороги» включає романи «Петро Сагайдачний», «Богдан Хмельницький», «Іван Мазепа».

Рогожа, В.Д. Запороги [Текст]  : трилогія / В.Д. Рогожа. – К. : Самміт- книга, 2015.

Ч.2 : Богдан Хмельницький [Текст]. – 2015. – 568 с. : іл.

Друга частина трилогії «Запороги» роман «Богдан Хмельницький», що пропонується на суд читачів, є історичним, сюжетним і композиційним продовженням роману «Петро Сагайдачний». В романі змальовується життя і діяльність головних героїв роману «Петро Сагайдачний» Максима Лободи, Збігнева Гури, Василя Хлистова, Олекси Гаркуші та інших. Але чільне місце, як це і повинно бути, займає головний рушій описаних подій, Богдан Хмельницький, який у першій частині трилогії з’являється лише епізодично.

Період історії Української держави, про який розповідається в романі, протягом століть, що минули з того часу, висвітлювався великою кількістю авторів як в історичному, так і в художньому жанрах. Роман, що пропонується читачеві, написаний з максимальним врахуванням історичних першоджерел, що не зашкодило його художній привабливості.

Рогожа, В.Д. Запороги [Текст]  : трилогія / В.Д. Рогожа. – К. : Самміт- книга, 2015.

Ч.3 : Іван Мазепа [Текст]. – 2016. – 400 с. : іл.

Роман «Іван Мазепа» є завершальним в історичній драмі «Запороги», трилогії про життя і боротьбу руського народу нащадків племені полян величної держави східної Європи IX-XII століть Київської Русі, Гетьманської держави окраїнних козаків Речі Посполитої. Роман-трилогія задуманий і написаний як переконливе свідчення багатовікової історії народу, сповненої трагічних кривавих змагань за свою незалежність.

Героями романів виведені найбільш яскраві історичні постаті Української держави Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Автор на базі масиву історичних першоджерел показує їх істинні трагічні образи, які протягом понад трьохсот років історики, а скоріш політики, сусідніх держав викривили до невпізнання.

Усна історія російсько- української війни (2014-2016 роки) [Текст]  / Укр. ін-т нац. пам’яті; Запоріз. нац. ін-т; за ред. В. Мороко. – К. : К.І.С., 2015.

Вип. 1 [Текст]. – 2015. – 176 с. : іл.

У збірнику наведено результати опитувань учасників війни на Сході України 2014-2015 рр. дослідниками історичного факультету Запорізького національного університету. До першого випуску серії увійшли спогади бійців 79-ї та 55-ї бригад Збройних сил України, військовослужбовців Національної гвардії України, представників запорізької Служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів.

Інтерв’ю доповнені фотографіями та картами зони бойових дій.

Для дослідників, студентів та усіх, хто цікавиться перебігом військового конфлікту на Донбасі. Російською та українською мовами.

Чухліб, Т.В. Гетьмани України [Текст]  : війна, політика, кохання / Т.В. Чухліб. – Донецьк : БАО, 2012. – 480 с. : іл.

Хто вони, гетьмани України, ‒ грізні козацькі ватажки, вожді опозиційних до будь-якої влади розбійницьких ватаг, степові “польові командири” чи хитромудрі правителі держави? Скільки їх було в історії нашої країни? Хто був першим у гетьманській когорті? Коли на українських землях з’явилося слово “гетьман” і що воно означало? Як змінювалося становище володарів гетьманської булави протягом різних історичних періодів? Яким було приватне та повсякденне життя гетьманів, їхніх дружин і родин? Відповіді на ці та інші цікаві питання допитливий читач знайде у цій книзі.

Розрахована на широке коло читачів.

Кубай, Н.О. Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст]  : навч.- метод. посібник / Н.О. Кубай; О.В. Кубай. – Л. : Новий Світ-2000, 2016. – 284 с. – (Вища освіта в Україні).

У посібнику авторами розкрито роль виховного потенціалу козацької педагогіки у формавунні особистості молодшого школяра; розроблено структурно-функціональну модель гри-подорожі “Котигорошко”; запропоновано комплект навчально-методичних матеріалів для практичного використання у початкових класах загальноосвітньої школи.

Щоб  не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі [Текст]  : читанка для учнів ст. кл. серед. шк. в усіх європ. країнах / ред. Дж. Певез; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : К.І.С., 2015. – 319 с. 

Метою партнерів проекту було створення читанки, що приверне увагу нинішньої європейської молоді до недавньої історії Європи, силоміць розділеної лише одне покоління тому. З цією метою партнери зібрали 30 дивовижних історій людей з 16 європейських країн, що зазнали тоталітаризму. Це розповіді про сміливців, які протистояли тоталітаризмові та загинули, а також про тих, кому пощастило вижити.

Це історії дітей, студентів і дорослих, жінок і чоловіків, людей різних занять – селян, робітників, учителів, лікарів, інженерів, письменників, художників, політиків, військових, партизанів і священиків. Це історії людей різних віросповідань і культур – католиків, протестантів, юдеїв, циган, мусульман і атеїстів.

Ці розповіді сповнені надзвичайного суму через незмірні страждання, що їх завдали фанатичні орударі, поборники та підсобники тоталітаризму таким же людям, як і вони. Але водночас вони оспівують любов до свободи, людську гідність, несхитність, сміливість, віру та відданість головним людським цінностям.

Чумарна, М. Вишивання долі [Текст]  : символіка і техніки шитва / М. Чумарна. – Л. : Апріорі, 2015. – 87 с. : іл.

«Вишивання долі» — це розвідка про потаємні коди української орнаментальної символіки, яка поглиблює тему космічного биття людини в потоках світлоносних енергій матеріального світу, частково розкриту Марією Чумарною у книзі «Код української вишивки». Вона в новому ракурсі розкриває можливості впливу людини на долю, на здоров’я власного тіла, благополуччя сім’ї і роду через повернення до джерел духовного знання наших предків.

Особливістю нової книжки є те, що вона наближена до потреб тих, хто практично займається відновленням зразків стародавньої вишивки, хто шукає нових «старих» ідей у творенні власного одягу. Тут подано 56 видів техніки шитва, розкладки узорів, які підготувала і систематизувала майстер художньої вишивки Віра Чипурко.

Книга рекомендована найширшому колу шанувальникыв украънського народного мистецтва.

Митрофаненко, Ю. Українська отаманщина 1918-1919 років [Текст]  : наук.- попул. видання / Ю. Митрофаненко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Кропивницький : Імекс- ЛТД, 2016. – 240 с.

У книзі висвітлюється явище отаманщини, яке було складовою процесів Української революції періоду Директорії доби третьої російсько-української війни 1918-1919 рр.

На основі значної кількості архівних документів уперше в українській історіографії подано цілісне бачення цього революційного феномену на теренах України, яке наближає до з’ясування характеру відносин лідерів УНР й військовими ватажками — отаманами.

Дослідження сприяє розумінню того, чому отаманщина та повстанство — це явища подібні за формою, але відмінні за змістом. Книга розрахована на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів, а також всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

Україна: литовська доба 1320-1569 [Текст]  / авт. кол.: Б. Черкас, С. Климовський, Л. Войтович та ін. – 2-ге вид., перероб. – К. : Балтія- Друк, 2003. – 175 с. : іл.

Книгу присвячено періоду, коли частина українських земель перебувала в складі Великого князівства Литовського.

 

 

 

 

 

Від Володимира Мономаха до Романа Галицького [Текст]  : Київ. літопис 1113-1199 / пер. із старослов. мови, післямова, комент. та приміт. В.В. Яременко. – К. : Веселка, 2015. – 506 с. : іл.

Київський літопис є частиною «Літопису руського» («Повість крем’яних літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис»).

1982 р. «Веселка» започаткувала видання першоджерел української національної Історії виданням «Повісті минулих літ» у переказі Віктора Близнеия. Нинішнє видання — продовження попереднього. До книги увійшли також «Повчання Володимира Мономаха» (1117), найперший автобіографічний світський твір, і «Воїнська повість про Великого Київського князя Ізяслава Мстиславича…» (уривки).

Ілюстровано тексти кольоровими мініатюрами з Радзивіллівського літопису та малюнками з «Лицевого летописного свода». В оформленні використано малюнки. Георгія Якутовича.

Гирич, І.Б. Київ: люди і будинки [Текст]  / І.Б. Гирич. – К. : Либідь, 2015. – 432 с. : іл. 

Вигадлива мандрівка нашою столицею репрезентує калейдоскоп визначних осіб і прикметних під історико-мистецьким оглядом будівель. Акцентовано на внескові у формування українського обличчя Києва тих постатей, хто боронив самобутнє місто від великодержавної культурної експансії. Завдяки висвітленню історичної взаємодії спільноти («люди» ) і урбанізованого простору («будинки»)видатні імена вписано в неповторний київський ландшафт, що унаочнено безліччю оригінальних світлин.

 

 

Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень [Текст]  / НАН України. Ін-т історії України; упоряд. В. Шевченко. – К. : Кліо, 2015. – 800 с.

У книжці викладено матеріали, що висвітлюють “українське питання” під час наймасштабнішого збройного конфлікту в історії людської цивілізації ‒ Першої світової війни 1914‒1918 pp.

Це збірник документів, у якому український контекст Першої світової війни відображено крізь призму міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних установ та організацій,

статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. Видання також містить добірку оригінальних фотографічних зображень і карт бойових операцій.

Горюнов, А.А. Золото нації [Текст]  : ілюстр. історія боксу в Україні / А.А. Горюнов. – К. : Техніка, 2015. – 112 с. : іл.

Книга присвячена видатним перемогам українських боксерів на останніх чемпіонатах світу та Олімпіаді. Видання широко ілюстроване.

Серед них такі видатні боксери як Володимир Кличко, Василь Ломаченко, Олександр Усик та ін.

 

 

 

 

Чухліб, Т.В. Козаки і монархи [Текст]  = The cossacks & the monarchs : міжнар. відносини ранньомодерн. Української держави 1648-1721 рр. / Т.В. Чухліб; Укр. ін-т нац. пам’яті; НАН України. Ін-т історіі України. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 640с.

У книзі на основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки розкривається міжнародно-політичний статус Українськуої козацької держави у другій половині XVII – на початку XVIII ст. Через призму відносин гетьманських урядів з володарями Речі Посполитої, Московської держави, Османської та Австрійської імперій, Кримського ханства, Шведського королівства, Трансільванського і Молдавського князівства та інших країн висвітлюються головні напрями тогочасної вітчизняної зовнішньої політики. Видання розраховане на дипломатів, науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та її міжнародних відносин.

 

Лисенко, М.Г. Биківня – наш вічний біль [Текст]  / М.Г. Лисенко; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 368 с. : Іл.

“Подано матеріали про історію багатотисячного поховання людей на лівому березі Дніпра в лісі коло селища Биківня на північно-східній околиці Києва. Показано, як ентузіасти-патріоти України торували шлях пошуку правди про Биківнянські поховання. Жертв, так званих «ворогів народу», катували у в’язницях Києва, там і розстрілювали, після чого таємно привозили і закопували в лісі. Уперше подаються списки похованих там людей. До книжки входять промови, написані автором у різний час.”

 

 

Степовик, Д.В. Церква і українське суспільство у ХІХ столітті [Текст]  : (Боротьба укр. християн за свою самобутність у ХІХ ст.) / Д. Степовик. – нове вид. – К. : Дніпро, 2016. – 133 с.

У книзі висвітлюється: стан і статус православ*я, греко-католицизму, римо-католицизму, протестантизму в Україні у ХІХст. у їх відношеннях до української національної духовності і культури.

Розрахована на істриків Церкви, релігієзнаців, культурологів, та інших, хто цікавиться історією духовності та культури.

 

 

 

Зіновіїв, К. Золоте чересло [Текст]  : кн. нар. ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писана К. Зиновієвим, поетом кінця ХVII- початку XVIII ст. / К. Зіновіїв; упоряд., пер. з давньоукр. О. Шугая. – К. : Мистецтво. – 336 с. : іл. 

Видатний поет Климентій Зіновіїв жив у кінці XVII – на початку XVIII ст. Його рукописна збірка, яку Іван Франко зараховував до найкращих надбань українського письменства, пробула в безвісті півтора століття, побачивши світ лише 1912 року.

Писав Климентій Зіновіїв тогочасною книжною українською мовою. Він багато мандрував, дуже добре знав народні звичаї, побут, ремесла, любив людей праці, про що й хотів повідати нащадкам. Сучасною українською мовою ця унікальна книга-енциклопедія видається вперше.

 

 

Русавська, В.А. Гостинність в українській традиційній культурі [Текст]  : навч. посібник / В.А. Русавська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Ліра-К, 2016. – 280 с.

У посібнику розглядається культура гостинності українців, яка значною мірою забезпечила духовний та інтелектуальний зв’язок чисельних поколінь наших предків, вплинула на формування етнокультурної, а згодом і національної ідентичності. Знання історії вітчизняної гостинності майбутніми фахівцями готельно-ресторанної справи важливе з огляду на її роль і значення як невід’ємного атрибуту сервісної діяльності, характерні особливості якої починають зримо виявлятися на вітчизняних теренах в XIX ст. в процесі становлення індустрії гостинності. Містить цінний теоретичний і практичний матеріал, що дозволяє зрозуміти роль гостинності як важливого чинника міжкультурної комунікації та розрахований на студентів, аспірантів ВНЗ.

Нам воно святе! [Текст]  : пісні січових стрільців / упоряд. М.М. Маслія. – Х. : Фоліо, 2016. – 186 с. – (Першодруки). 

Пісні січових стрільців – різновид українських народних козацьких пісень патріотичного звучання, виникнення і розвиток яких пов’язані з історією січового стрілецтва. За жанровими ознаками і системою образів вони майже ідентичні козацьким пісням. відмінність зумовили лише часові межі появи цих творів. Відстань між ними – понад три століття, що внесло певні зміни і в тематику, і н ідейні мотиви, і в мелодику пісень.

 

 

 

Чемерис, В.Л. Трагедія гетьмана Мазепи [Текст]  : роман – есе / В.Л. Чемерис. – Х. : Фоліо, 2015. – 475 с. – (Історія України в романах).

У романі В. Чемериса описуються ті часи, коли європейці називали Україну — з подивом і пошаною — країною гордих козаків, а гетьмана Мазепу — іхнім вождем. Ця людина — одна із найцікавіших знакових постатей української історії. Борець за інтереси України, майстер дипломатичних ігор, він поставив на карту все і програв найголовнішу гру свого життя та помер на чужині. А ще ця книжка про романтичні пригоди Мазепи, улюбленця жіноцтва і чи не єдиного справді обдарованого поета і музиканта серед українських гетьманів, про його кохану — юну Мотрю (Мотрононьку) Кочубей, яку він називав «моя остання любов, але перша справжня».

 

 

Горовий, А.В. Забутий митрополит Сильвестр Косов [Текст]  / А.В. Горовий. – К. : Наш час, 2015. – 160 с. : іл. – (Невідома Україна). 

XVII століття сповнене суперечностей, зрад і звитяг. Запорізька Січ раз ураз, виходячи з берегів усталеної Речі Посполитої, нуртувала. Боротьба козацтва за свої привілеї часто-густо межувала зі сваволею і залишала поза межею своїх інтересів український люд. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний зробив відчайдушну спробу перетворити свавільників-козаків на рушійну силу українства, опору православ’я. Задля цієї мети дбав не лише про об’єднання різних верств народу, а й про належну освіту та розвиток культури.

По смерті Сагайдачного цю ідею перейняв знаний митрополит Петро Могила. А соратником став його учень, а потому і спадкоємець митрополичої кафедри Сильвестр Косов — патріот, який надихав Богдана Хмельницького вести війну не за чергові козацькі привілеї, а за державність, намагався протистояти Переяславським трактатам і втраті Київською митрополією своїх нрав. Ця обставина і спричинила замовчування цієї непересічної постаті впродовж багатьох століть. Та нині прийшов час «збирати каміння» і повернути ім’я славного сина українського та білоруського народів Сильвестра Косова.

Хома, І. Євген Коновалець [Текст]  / І. Хома. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 253 с. – (Українці. Історія нескорених). 

Червона Москва після знищення Симона Петлюри бачила в особі Євгена Коновальця свого головного противника. Найвище досягнення полковника Коновальця – створення Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української військової організації (УВО) як ядра ідейно-політичної системи поневоленого, але не скореного народу. Йому було відпущено тільки два десятиліття для служіння Україні, і протягом цього часу він створив політично свідомий та активний тип українця-громадянина, ставши справжнім його уособленням. Дізнайтесь, як він служив Україні в боротьбі за свободу і державність нації, яка десятиліттями кривавої боротьби виборює право бути.

 

Яневський, Д.Б. Загублена історія втраченої держави [Текст]  / Д.Б. Яневський; худож-оформ. І.В. Осіпов. – Х. : Фоліо, 2016. – 252 с. 

Книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук є навчальним посібником для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України. На думку автора, вони – поза політичним зафарбуванням – не мають поняття, яку країну заповзято взялися робудовувати і якою керувати. Агресивне невігластво, неповага до опонентів та партнерів, клептоманія, безвідповідальність та принципова безпринципність – це головні риси сучасного українського політика. Країна колосальної та незбагненної культурної традиції, її громодяни, яких зневажливо називають “населенням”, є лише ресурсом для задоволення їх первинних рефлексів, задовольнити які можна, лише викореневши засадничі поняття: “БОГ”, “ПРАВО”, “ЗАКОН”, “СОВІСТЬ”, “КУЛЬТУРА”, “ЛЮДИНА”, “ОТЧИНА”.

Ігнатенко, І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців [Текст]  / І.В. Ігнатенко. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 221 с. : іл.

«Жіноче тіло» визнано етнографічним бестселером України!

На хвилі цікавості до народних звичаїв, традицій і обрядів дуже виразними стали «білі плями» у наших знаннях про найбільш табуйовані сфери соціального, родинного, фізиологічного життя українського жіноцтва у доіндустріальному суспільстві.

  • Як наші прабабусі отримували сексуальне виховання і знання про інтимні стосунки з чоловіками?
  • Як влаштовували ці стосунки в селянській хаті, де мешкали кілька поколінь однієї родини?
  • Як за допомогою жіночої господарської магії та народної медицини вирішували проблеми планування народжуваності та безпліддя, недостатньої або ж надмірної уваги з боку протилежної статі?

Прочитавши цю книжку, ви краще зрозумієте дивовижну українську міфопоетичну картину світу, зможете розкодувати її символіку та збагатити власну духовну культуру.

Книга ілюстрована унікальними світлинами та старовинними поштовими листівками.

Мазуркевич, О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців [Текст]  : навч. посібник / О.П. Мазуркевич; В.П. Дячук; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Ліра-К, 2016. – 280 с.

У навчальному посібнику Ольга Мазуркевич і Валентина Дячук зробили порівняльний аналіз між етикетом і схожими термінами (мораль, звичай, ритуал), зосередили увагу на вивченні етнічних традицій етикету, а саме проблемі семантики символічної мови. Автори довели, що поведінкові стереотипи етикетного спілкування українців відображають естетичний досвід народу. Це, на думку науковців, дає можливість говорити про красу форм комунікації у традиційній культурі.

 

Автори наголошують, що вироблені шляхом багатовікового відбору поведінкові стереотипи в узагальненому вигляді відбивають соціальний досвід народу. Тож засвоюючи норми етикетної поведінки, люди вбирають досвід поколінь. Таким чином реалізується одна з найважливіших функцій етикету – функція етнічної та соціальної ідентифікації українців.

Сорока, Ю.В. Бій під Крутами [Текст]  : 1918 / Ю.В. Сорока. – Х. : Фоліо, 2017. – 63 с. 

29 січня 1918 року поблизу селища Крути на відстані 130 км від Києва відбувся жорстокий, нерівний бій між чотиритисячним військом більшовиків та трьомастами українськими юнкерами, студентами і гімназистами, що обороняли підступи до Києва. Більшість юнаків не мали ніякої військової підготовки, були погано озброєні, але стояли на смерть, захищаючи свободу молодої Української держави. Українці відбили кілька атак, під час яких зазнали значних втрат. У перебігу військових дій цей бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді.

 

 

Суворов, В. Криголам [Текст]  : [роман] / В. Суворов. – К. : Гамазин, 2015. – 656 с. : іл. – (Нетабачна історія). 

Ця книжка змінила світ. Ця книжка зруйнувала міф про Велику Вітчизняну війну і завдала смертельного удару радянській імперії. Ця книжка відкрила очі мільйонам людей у багатьох країнах. Перші публікації «Криголама» у 1985 році викликали шквал дискусій, які не вщухають уже тридцять років. Десятки й сотні істориків намагаються спростувати висновки Віктора Суворова, захищаючи усталену версію причин початку Другої світової війни, але жодному з них це не вдалося. Та автор продовжує працювати над темою, уточнює факти, розширює доказову базу. 2013 року він завершив роботу над новим «Криголамом», іще ґрунтовнішим, іще переконливішим, який ви зараз і тримаєте в руках. Ця книжка має бути в кожній родині, адже правда — найкращі ліки від радянських міфів, які, на жаль, досі панують у багатьох головах, і найкраща протиотрута від російської пропаганди, що відкрито або приховано атакує нас щодня.

Це видання розірвало всі нав’язані міфи про Другу світову війну, та розкриває всю суть радянської влади.