Червень 2018

Галайчук, В. Українська міфологія [Текст]  / В.М. Войтович. – Х. : Книжковий Клуб ‘Клуб Сімейного Дозвілля’, 2016. – 287 с. : іл.

Володимир Галайчук – український науковець, етнолог. У своїх працях досліджує народні календарні обряди, традиційні уявлення українців про світ та народну міфологію.

На сторінках цієї книжки постають легенди про потерчат і мавок, чортів і русалок, вовкулаків і чугайстрів, упирів та відьом, домовиків і лісовиків – демонологічних істот світу наших пращурів. Українці населяли дивними істотами хату і хлів, подвір’я, поле і ліс. У такий спосіб наші предки складали уявлення про Всесвіт і визначали місце людини в ньому.

Ви поринете в багатий і цікавий, пов­ний переказів і легенд світ української міфології! І раптом може здатися, що то не старі половиці скриплять, а тихо крадеться домовик, серед темних водоростей блисне зелене пасмо русалчиного волосся, а з темного лісу долине моторошне виття вовкулаки…

 

Стус, В.С. Вибране [Текст]  / В.С. Стус. – Х. : Фоліо, 2016. – 540 с. 

До видання включено вірші, прозу та листи Василя Стуса (1938—1985) —поета, перекладача, мислителя і дисидента, який став уособленням незламності українського духу. У творчості поборював поверховий етнографізм. Очолив після арештів першої УГГ. Його вірші засадничо орієнтовані на світові зразки та тенденції. В ранній творчості відчувається значний вплив філософії екзистенціалізму. Головна книга — вірші “Палімпсести”: щоденник буття людини, яка мусить реалізувати себе всупереч обставинам. Несистемно сформулював постулати філософії “квітування”. Естетичні та етичніпринципи життя виклав у листах з вэ’язниці до рідних, дружини та сина. Член другої Української Гельсінкської групи, яку очолив після рештів лідерів першої УГГ.

 

Олійник, Б.І. Крик [Текст]  : поезії / Б.І. Олійник; передм. М. Шевченка. – К. : Укр. письменник, 2015. – 380 с. 

«Крик» — нова книга видатного поета, академіка, Героя України Бориса Олійника. До неї ввійшли твори, написані переважно останніми роками, а також поеми, що стали знаковими для самого автора та всієї вітчизняної літератури.

Поет, громадянин, політик, Борис Олійник розуміє все те, що діється в Україні. Поезії його глибоко філософські й справді звучать як крик людини, котра все бачить, все знає, все передчуває і щосили намагається зупинити руїну на рідній землі.

 

Дзвона чи дзвону? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку [Текст]  : словник- довідник / ред.: Н.М. Максименко, О.Л. Гречанюк. – К. : Наук. думка, 2015. – 165 с.

Словник покликаний зорієнтувати користувача в правильному виборі закінчень родового відмінку однини іменників чоловічого роду на приголосний, що є одним із гострих питань сучасного українського правопису, і запропонувати стислі узагальнені рекомендації щодо вживання закінчень родового відмінка загальних та власних назв.

До реєстру включена активна загальномовна лексика, широко залучені терміни різних сфер та найуживаніші неологізми, закінчення яких не завжди легко визначити.

Як нормативний довідковий посібник словник розрахований на широке коло користувачів — учнів і вчителів, студентів і викладачів, службовців і ділових людей, журналістів і письменників та ін.

З Україною в серці [Текст]  : патріот. хрестоматія / упоряд . О. В. Красовицький. – Х. : Фоліо, 2016. – 476 с. – (Шкільна бібліотека української  та світової літератури).

До хрестоматії увійшли найкращі твори наших класиків, написані українською мовою про нашу багаторічну історію, любов до Батьківщини та захист від її ворогів.

Невипадково доданий вірш Бориса Чичибабіна, написаний російською, який знаменує спільність усіх народів України в любові до своєї Батьківщини.

Хоча більша частина творів у цій книжці передбачена чинною программою для шкіл, зацікавить вона не лише школярів, а й дорослого читача.

Сніжко, М.С. Симоненкові світанки [Текст]  / М.С. Сніжко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 211с. 

У цій книжці спогадами й роздумами про поета Василя Андрійовича Симоненка ділиться його друг і колега журналіст Микола Семенович Сніжко. Видання зацікавить пошановувачів творчості відомого поета й усіх, кому не байдужа його доля.

 

 

Врублевська, В.В. Шарітка з Рунгу [Текст]  : біогр. роман про Ольгу Кобилянську / В.В. Врублевська. – К. : Академія, 2007. – 512 с. – (Автографи часу). 

Письменники не живуть на самоті. Ольга Кобилянська, як і герої її творів, любила свої мрії, любила рідних, друзів. Любила… Переборювала обставини, нерідко — і себе. Все вона прощала, все терпіла. Її унікальне життя є фактологічною основою роману, в якому документ поєднується з авторським баченням героїні, її життєвої і літературної долі, часу, в якому вона жила, людей, з якими зналася. Уважний читач відшукає в ньому і свою правду, яку не зміг розповісти документ.

 

Білоус, П.В. Українська література ХІ-ХVIIIст. [Текст]  : навч. посібник / П.В. Білоус; О.П. Білоус. – 2-ге вид. – К. : Академвидав, 2012. – 376 с. – (Альма- матер).

Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI—XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника, автор якого намагався якомога органічніше поєднати сучасне прочитання творів давнього письменства з використанням цінних надбань у його інтерпретації вітчизняним літературознавством за всю історію його розвитку. Завдяки цьому студент-філолог матиме змогу глибше пізнати світоглядні пошуки, естетичну, моральну проблематику і дух тих часів, колорит словесності і специфіку творів, їхній вплив на письменників наступних епох.

Прислужиться це видання вчителям-словесникам, історикам вітчизняної культури і всім, хто цікавиться історією української літератури.

Антонич, Б.-І. На другому березі [Текст]  : [фрагм. з незакінч. роману, поезії] / Б.-І. Антонич. – Х. : Фоліо, 2015. – 283 с. – (Українська література). 

Богдан-Ігор Антонич – український поет і прозаїк, чия доля через хворобу склалася вельми трагічно. Він цурався політичної діяльності, але зате став лідером національного культурного руху на Західній Україні, багато виступав в якості критика і теоретика літератури, займався перекладами Рільке. За своє недовге життя Антонич випустив у світ всього три книги («Привітання життя», «Книга лева» і «Три кільця»). До збірки «На іншому березі» увійшли фрагменти його незакінченого однойменного роману, а також більша частина його поетичної творчості.

 

Вишня, О. Вишневі усмішки [Текст]  : заборонені твори / О. Вишня; упоряд., передм. та прим. С.А. Гальченка. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 416 с.

Без скорочень і змін

Видання укладене за сприяння Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка

Найкращі взірці самобутнього жанру, а також фейлетони Кам’янець-Подільського періоду творчості — у повному обсязі й без купюр! Твори Павла Михайловича Губенка (1889—1956), відомого під псевдонімом Остап Вишня, виходили мільйонними накладами, їх знали навіть неписьменні. Попри це, а може, саме через народну популярність українського автора було репресовано.

У радянські часи значна частина «усмішок» Остапа Вишні була заборонена чи понівечена редакторами від влади. До збірки увійшли як популярні відомі твори, так і ті, що не друкувалися за радянських часів!

 

Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст]  : вперше зі щоденником автора : до 200-річчя від дня народження / Т.Г. Шевченко. – Х. : Книжковий клубКлуб Сімейного Дозвілля“, 2015. – 960 с. : іл.

Найновіше видання “Кобзаря”, уперше зі щоденником автора, додає нових фарб до суперечливого образу Шавченка-поета й Шевченка-людини. До уточнених текстів, виправлених за оригіналами рукописів і першодруків, додано унікальні сторінки біографії Тараса Шевченка за період із 12 червня 1857 р. по 13 липня 1858 р. – записи, які великий кобзар вів у Новопетровському укріпленні напередодні свого звільнення із заслання.

 

Стадниченко, В.Я. Учитель життя. Сковорода як гасло часу [Текст]  : нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини : до 295-тої річниці народження Г. Сковороди (1722- 1794 ) / В.Я. Стадниченко; переднє слово М.М. Сулими. – К. : Успіх і кар’єра, 2016. – 560 с. : портр.

Друга книга із три книжного проекту «Сковорода – 300», який вивершується у 2022 році 300-річчям від дня народження самобутнього європейського філософа, світового мораліста, улюбленика українського народу Григорія Савича Сковороди, набагато повніше розкриває образ мис ленника, доповнюючи його новими, несподіваними гранями. Насамперед, детальним розкриттям його концепції «філософії щастя», сміливим проникненням у таїну побудови Всесвіту, в першу чергу, поділом його на «видимий» і «невидимий» світи, що стало передвісником відкриття сучасною наукою невидимої, «темної енергії», яка є основною складовою зоряного світу. По-друге, книга дає вперше яскравий художній опис п’ятирічного перебування юнака Григорія в угорському Токаї, який став стартовим майданчиком для його знаттєлюбних мандрівок університетською Європою. І, нарешті, по-третє: в книзі простежується шлях Сковороди до істини, до Вищого розуму, його душевне спілкування з «Саду божественних пісень» з Христом, Людиною і Богом, його радісне очікування і формування нової, істинної людини («А ведь истинный человек и Бог есть тожде». – Ск.), що на сьогодні відповідає нашій меті побудувати суспільство на християнських засадах.

 

Суховецький, М.М. Зустріч у лаврі [Текст]  : роман / М.М. Суховецький. – О. : Астропринт, 2016. – 264 с. 

В історичному романі зроблено спробу подати життєво правдиві образи Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша, які діяли у 1846 році як будите лі українського народу, зокрема, у складі Кирило-Мефодіївського братства і були за це покарані деспотичною царською владою. Разом з ними пережили свої особисті трагедії подруги видатних діячів української історії, про що нечасто пишуть дослідники, оцінюючи боротьбу кирило-мефодіївців з московськими колонізаторами.

«Зустріч у лаврі» – лише початок розповіді про цю боротьбу.

 

Драч, І.Ф. Крила [Текст]  : поезії 1980- 1990 р. / І.Ф. Драч. – Х. : Фоліо, 2016. – 415 с. 

Іван Драч (нар. 1936 р.) — відомий український поет-шістдесятник, громадсько-політичний діяч, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка,  Герой України. Протягом більш як п’яти десятиріч літературної діяльності він видав багато збірок поезій, драматичних творів, перекладів, кіноповістей. І. Драчеві притаманні ерудиція, вимогливий смак, масштабність бачення художнього життя, проникливість і гострота характеристик, бездоганність стилю. Його поезія — це насамперед поезія запитань, а не відповідей, поезія поставлених проблем, спроба достукатися до людини.

Драч, І.Ф. Оріон Золотий [Текст]  : театр: п’єси / І.Ф. Драч. – Х. : Фоліо, 2017. – 414 с.

Іван Драч (нар. 1936 р.) – відомий український поет-шістдесятник, громадсько-політичний діяч, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Герой України. Він автор багатьох збірок поезій, перекладів, кіноповістей, а також драматичних творів. У своїх п’єсах, присвячених видатним людям України та світу, а саме: Тарасові Шевченку (“Гора”), Пабло Неруді (“Зоря і смерть Пабло Неруди”), В. Сухомлинському (“Дума про Вчителя”), В. Сосюрі (“Оріон Золотий”), – Іван Драч прагне якомога ясніше висвітлити драматизм цих творців, віднайти гармонію в круговерті страждань і перемог, переслідувань і визнань, злочинів і надій, любові й ненависті, добра і зла. Драматична поема “Соловейко-Сольвейг” порушує питання матеріального й духовного, розумового і чуттєвого в житті та творчості.

 

Свідзінський, В.Ю. Поезії [Текст]  / В.Ю. Свідзінський; упоряд. Е. Соловей; НАН України. Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Х. : Фоліо, 2013. – 348 с. – (Українська література. Колекція). 

Творчість Володимира Свідзінського (1885—1941) мало відома читацькій аудиторії, позаяк довгі роки поспіль його ім’я і трагічна доля замовчувалися, а за життя поета побачили світ лише три його невеличкі поетичні збірки: «Ліричні поезії» (1922), «Вересень» (1927) та «Поезії» (1940). Наше видання знайомить читачів з творчим доробком цього видатного українського поета-лірика, незрівнянного майстра поетичної медитації, твори якого зачаровують яскравою самобутністю, безпосередністю, мудрим спокоєм споглядання й любові і про якого свого часу писав Микола Бажан: «Це — поет неповторний, своєрідний, тонкий. Я маю насолоду від його поезії і думаю, що невдовзі прийде час і на достойне поцінення його творчості критикою і громадськістю».

 

Підмогильний, В.П. Повість без назви… [Текст]  : вибране / В.П. Підмогильний. – К. : Академія, 2017. – 320 с. – (In crudo (без прикрас) українське). 

Проза Валер’яна Підмогильного природно вписується в контекст високого європейського літературного модернізму. Останній його твір  «Повість без назви…» визнано найблискучішим у тогочасній українській літературі. Це — досконала за художньою формою, а за пафосом близька до сковородинівства самодискусія, в якій протистоять актуальні для того часу і людського майбутнього ідеї та принципи.

 

 

Горак, Р.Д.Твого ім’я не вимовлю ніколи [Текст]  : повість- есе про Івана Франка / Р.Д. Горак. – К. : Академія, 2008. – 224 с. – (Автографи часу). 

Свого часу Іван Франко переконував, що збірка «Зів’яле листя» написана під емоційним впливом від прочитання щоденника самогубця, який не зміг пережити нещасливе кохання. Чи можна було вірити Франкові, що до написання інтимних поезій, які спровокували гострі літературні суперечки, непорозуміння між ним і критикою, причетні чужі переживання, а не його особисті? Хто та незнайомка, яку покохав ліричний герой і взаємності якої не знайшов? Ім’я її так і не було відкрито — Франко вмів зберігати таємниці.

Після його смерті одні претендентки на титул героїні збірки зголошувалися з власної волі, інших називали дослідники. Та всі розуміли, що то були не вони. А на неї ніхто не міг і подумати…

У повісті-есе «Твого ім’я не вимовлю ніколи» Роман Горак переконує, що все-таки то була Вона.

На полі честі: Євген Сверстюк [Текст]  : [збірник] : у 2-х кн. – К. : Кліо, 2015. – 255 с.

Кн.1 : Невже то я? [Текст]  / упоряд. і передм. О. Сінченко. – 2015. – 368 с. : іл.

Євген Сверстюк «На полі чести: В 2-х книгах. Книга І: Невже то я?» (упорядник Олексій Сінченко) Євген Сверстюк людина-легенда, багаторічний «в’язень сумління» й моральний авторитет для кількох поколінь українців. Пропонована книжка вміщує автобіографічні спогади і роздуми. На їхньому тлі розгортається розлога панорама свідчень людини ХХ століття, якій попри зміну політичних режимів, війну й концтабори, втрату друзів, роботи, волі вдалося зберегти власну честь і вірність принципам. Автор ділиться секретами стійкості, основу якої формують родинне виховання, утривалення національної традиції та християнські цінності, іронізує над своїм життям, обставинами і сподіваннями й водночас дає глибокі оцінки часові, людям і подіям. Видання містить рідкісні світлини з приватних архівів своєрідну візуальну хронологію життєвого шляху Євгена Сверстюка, а також архівні матеріали слідчої справи, завдяки яким читач зможе ознайомитися з жанром «внутрішніх рецензій».

Жулинський, М. Слово на сторожі нації [Текст]  : літ-крит. твори / М. Жулинський. – К. : Укр. письменник, 2015. – 1016 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Книга «Слово на сторожі нації» – це добірка влучних літературно-критичних робіт, есеїв та мемуарів, присвячених всім тим, хто свого часу доклав зусиль до українського націєтворення, хто стояв на сторожі слова і словом завойовував нові вершини й відстоював своє майбутнє своєї країни.

 

 

Редінг, Б. Безумці [Текст]  : з іст. кохання М. Коцюбинського та О. Аплаксіної : роман / Б. Редінг. – К. : Академія, 2012. – 184с. – (Автографи часу).

Роман про таємниче кохання і драму двох людей — Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної.

 

 

 

Філоненко, С.О. Усна народна творчість [Текст]  : навч. посібник для ВНЗ / С.О. Філоненко; Бердян. держ. пед. ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 416 с. 

У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни “Усна народна творчість” для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Українська мова і література”, адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором.

Сковорода, Г.С. Повна академична збірка творів [Текст]  / Г.С. Сковорода; за ред. проф. Л. Ушкалова. – Х. : Фоліо, 2016. – 1400 с. 

Ця книга – перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими мовами, для підготовки популярних видань тощо. Це найперша спроба видати твори Сковороди “в повному, автентичному та достойному вигляді” заради подальшого розвитку академічних студій над Сковородою, і адекватного поцінування його творчості, задати саму можливість адекватного перекладу творів письменника іншими мовами. Для цього були ліквідовані помилки переписувачів та публікаторів, правильно розмежувоні цитати й власне авторський текст, розшифровані наявні в рукописах скорочення тощо, зроблена поновна редакція українських перекладів латинських та грецьких текстів Сковороди, підготовлені належні фахові коментарі до сковородинських ідей, універсалій та образів, подавши їх на тлі стародавньої грецької та римської літератури, святоотцівської і новочасної західної традиції, українського барокового письменства.

Драй-Хмара, М. Твори [Текст]  / М. Драй-Хмара; НАН України; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка; Укр. вільна академія наук (США). – К. : Наук. думка, 2015. – 711 с.

До збірки увійшла поезія, поетичні переклади, наукові матеріали, щоденник 20-х років і листування Драй-Хмари, літературознавчі праці та рецензії.

 

 

Франківська  енциклопедія [Текст]  : у 7-ми тт. / НАН України; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т Івана Франка. – Л. : Світ, 2016. – (Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники).

Т.1 : А- Ж [Текст]  / наук. ред. Є. Нах. – 2016. – 680 с.

Подаються статті про письменників, літературознавців, фольклористів, мовознавців — од зачинателів нової української літератури до тих, хто потрапив у поле зору І. Франка. Висвітлюються прижиттєві зв’язки І. Франка з ними, його відгуки та роздуми про попередників і сучасників, а також спогади, дослідження та висловлювання про І. Франка.

 

Топська, Н. Дівчина- легенда [Текст]  : [ Маруся Чурай] / Н. Топська. – К. : Альфа, 2016. – 48 с. : іл.

Книга розповідає про українську народну співачку Марусю Чурай, ім’я якої стало світлою пісенною легендою. Подробиці її життя оповиті серпанком століть, та люди трепетно зберігають святу пам’ять про незвичайну й талановиту дівчину. Її трагічна та яскрава доля нікого не може залишити байдужим.

Книга адресована дітям середнього та старшого шкільного віку.

 

 

Українська література межі ХІХ – ХХ століть [Текст]  : хрестоматія : навч. посіб. для ВНЗ / за ред. проф. Н.М. Гаєвської; упоряд. О.С. Задорожня. – К. : Либідь, 2016. – 1216 с. 

Поезія, проза, драматичні твори 51 письменника дають змогу скласти цілісне уявлення про літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ ст., тематичне й жанрово-стильове розмаїття літератури того періоду. Окрім художніх текстів, подано автобіографічні матеріали, уривки з щоденників і листів, літературно – критичних статей Лесі Українки, О.Кобилянської, О.Маковея, М.Коцюбинського, Н.Кобринської, В.Стефаника, М.Вороного, П.Карманського та ін. Уміщено малознані твори О.Романової, Х.Алчевської, С.Яричевського, М.Левицького, поетів «Молодої музи» та ін.

Наведено біографічні довідки про письменників, бібліографію творів і праць про них.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів і учнів гуманітарних гімназій і ліцеїв, усіх шанувальників української словесності.

Дзюба, В.І У літературі й навколо [Текст]  : з боргів давніх і новонабутих / В.І Дзюба. – К. : Либідь, 2015. – 424 с.

Колишніх «шістдесятників», мабуть, не буває. Тож автор цієї книжки чимало років поспіль щиро переймається проблемами, котрі часто-густо виходять за межі літературні, наближаючись до масштабних буттєвих узагальнень.

Для широкого читацького загалу.

Дослідження від Івана Дзюби про українську літературу.

 

 

Старицький, М.П. На прю! [Текст]  : вибране / М.П. Старицький; упоряд. В. Поліщук. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 380 с. 

На 380 сторінках книги видання можна знайти поезії Старицького, повісті “Безбатченко” та “Облога Буші”, драму “Маруся Богуславка”.

 

 

 

 

Савченко, Л.Г. Розмовляй українською правильно [Текст]  / Л.Г. Савченко. – Х. : Орбіта, 2016. – 191 с. 

Просто та доступно у зрозумілій стислій формі – усі правила української граматики! Книжка допоможе покращити знання мови, як усної, так і писемної, розширити словниковий запас. Видання знадобиться учням шкіл і ВНЗ, а також всім, хто воліє говорити українською правильно!