Сучасна літературна скринька

 

 Випуск 1

                                           

Сучасна літературна скринька: бібліогр.покажч / уклад. Л. М. Олійник ; відп. за вип. О.А.Чоловська ; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – Одеса, 2016. – Вип.1. – 60 с. – (Серія: «Дотик словом»)

Перший випуск бібліографічного покажчика «Сучасна літературна скринька» присвячений художній літературі для підлітків. Він об’єднує відомості про книги, електронні ресурси щодо сучасної української літератури для тих, кому 12+. Інформація в покажчику розташована в алфавітному порядку прізвищ авторів.
Покажчик рекомендовано підліткам, бібліотечним фахівцям та читачам, які цікавляться сучасною українською літературою.

ЗАВАНТАЖИТИ

 Випуск 2

Випуск 3