Нові надходження – книги жовтень 2019

Нові надходження жовтень 2019

Стус, В. Небо. Кручі. Провалля. Вода [Текст] / В. Стус; упоряд. Д. Стус. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2016. – 408 с.
Перед вами книга віршів, перекладів, статей і листів, які є найважливішими для художньо-естетичного світогляду Василя Стуса, одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів ХХ століття. Небо. Кручі. Провалля. Вода. Символічні стихії, в яких і з якими поет жив, боровся, розчинявся, змагався, творив – проорюючи власною долею, віршами, світоглядним вибором глибоченну межу між обивательським і пристосуванським існуванням і гранично чесним життям із собою, в собі, над собою.
Мороз, В.Л. Життєдайні джерела [Текст] : вибр. поезії / В.Л. Мороз. – О. : Астропринт, 2017. – 280 с.
Збірка поезії вийшла до 80-річчя до Дня народження Валентина Мороза, поета, журналіста, лауреата Республіканської премії ім. П. Тичини.

Коляда, І.А. Володимир Сосюра [Текст] / І.А. Коляда; Ю.І. Коляда. – Х. : Бібколектор, 2015. – 119 с.
Доля видатного українського лірика, лауреата Шевченківської премії 1963 року Володимира Сосюри тісно пов’язана з подіями Жовтневої революції і громадянської війни в Україні, громадським та літературним життям 20 – 50-х років ХХ століття. Його творчий шлях був драматичним. Якщо першим збіркам Сосюри притаманна романтика боротьби й кохання, то пізніше він відчуває внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст»), неможливість поєднати відданість революції з почуттям національного обов’язку. У 1951 році за вірш «Любіть Україну» поета звинуватили у «буржуазному націоналізмі», перестали друкувати його твори. І сьогодні яскрава щира поезія В. Сосюри має багато шанувальників, як і раніше, вона чарує своєю задушевністю, теплотою і правдивістю почуттів.
Герасим’юк, В. Кров і легіт [Текст] : вибр. вірші і поеми / В. Герасим’юк. – 2-ге вид. – Чернівці : Букрек, 2017. – 320 с.
Більшість віршів та поет нової книги лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Василя Герасим’юка написана на межі тисячоліть і на початку нового сторіччя. Багато творів друкуються вперше.
Кобижча, Н.І. Культурна діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект [Текст] : монографія / Н.І. Кобижча; Киів. нац. у-нт культури і мистецтв. – К. : Ліра-К, 2017. – 204 с.
У монографії досліджено питання особливостей формування світоглядних засад і змісту культурницької діяльності Бориса Грінченка. Автором монографії виявлено зв’язок освітньо-просвітницьких ідей Б. Грінченка з тогочасною європейською педагогічною наукою й освітянською практикою. Розкрито специфіку відображення української ментальності в художній творчості Б. Грінченка. З’ясовано роль Б. Грінченка у становленні культурної антропології як самостійної галузі вітчизняного наукового знання. Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями пов’язаними з розкриттям культурницької діяльності Бориса Грінченка.
Міняйло, В.О. На ясні зорі [Текст] : романи / В.О. Міняйло. – К. : Укр. письменник, 2015. – 656 с.
Романи одного з патріархів сучасної української літератури, лауреата Національної премії ім.. Т.Г.Шевченка Віктора Міняйла побачили світ у видавництві «Радянський письменник» на початку сімдесятих-вісімдесятих років минулого століття.
За час, що минув відтоді, відійшов у минуле ціла історична епоха, пережила свій розквіт, занепад і розпад величезна комуністична імперія.
Багато що переосмислив з описаних у дилогії подій і сам майстер слова у своїх пізніших творах. Але сказане автором більше чотирьох десятиліть тому про українське село початку радянської епохи навіть з позицій нашого сьогодення не втратило своєї художньої та історичної цінності.
На полі честі: Євген Сверстюк [Текст] : [збірник] : у 2-х кн. – К. : Кліо, 2015. – 255 с.
Кн.2 : Наш сучасник Євген Сверстюк [Текст] / упоряд. і передм. В. Овсієнко. – 2015. – 600 с. : іл.
У книжці зібрано спогади і прижиттєві свідчення сучасників про Євгена Сверстюка. Майже сотня осіб – обтяжених роками, досвідом та званнями і зовсім молодих – діляться враженнями від спілкування з цією видатною особистістю нашого часу. Провідний діяч шістдесятництва, в’язень сумління, літературознавець, філософ, редактор християнської газети «Наша віра», сумлінний громадянин і щирий християнин постає перед нами завжди усміхненим з десятків знімків.
Стріха, М.В. Улюблені переклади [Текст] : [поезії] / М.В. Стріха. – К. : Укр. письменник, 2015. – 724 с. – (In corpore).
Авторська антологія містить різноманітні переклади з дев’яти мов найкращих зразків світової поезії – від давнини до XXI ст. Велику частку становлять переклади англомовної поезії (Англії, Шотландії, Ірландії, Велсу, США, Канади, Австралії). Дуже виграшно представлені добірки лейкістів, Е. Свінберна, Е. Дікінсон, Р. Кіплінґа та ін. Германський (англійський і німецький) світ сусідує з античним (римська поезія), романським (провансальська, італійська, французька лірика). Кожен автор супроводжується стисло та оригінально сформульованою біографічною довідкою. Окрасою книги є взірці німецьких пісень, покладених на музику Й. С. Бахом та ін., а також оперних лібрето. Класичні імена подано поряд з уперше введеними в український контекст. Вітчизняний читач матиме змогу вперше ознайомитися з еквілінеарним перекладом «Прологу» Чосера («Кентерберійські оповідки»), здійсненим із серед- ньоанглійського оригіналу, творчістю Марії Стюарт, сучасних білоруських поетів, зарубіжних авторів українського походження тощо. Антологія має теоретичну і практичну цінність, а також як художню, так і наукову вартість.
Гумецька, А. Вибрані філологічні праці [Текст] / А. Гумецька. – 2-ге вид. відред. – К. : Київ-Париж-Дакар, 2017. – 640 с.
Друге, скорочене й відредаговане видання “Вибраних філологічних праць” професора Мічиганського університету Асі Гумецької.
Перше видання вийшло друком 2011-го року у харківському видавництві “Майдан”, коштом Українсько-Американської Асоціяції Університетських Професорів.
Книга містить статті, надруковані в славістичних журналах і часописах, а також доповіді, виголошені на конференціях та семінарах.
На відміну від першого видання, англомовні статті тут перекладені українською.
Збірка наукових праць видатного філолога-славіста знайде зацікавлення не лише україністів, але й широкого українського читацького загалу.
Ісаєнко, Л.М. Пам’яті світле джерело [Текст] / Л.М. Ісаєнко. – О. : ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 576 с.
Літературно-художні нариси розповідають про учених Одеської літературознавчої та мовознавчих шкіл, про письменників, випускників філологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
Савчин, Я. Вічні рути [Текст] : проза / Я. Савчин. – К. : Ліра-К, 2018. – 244 с.
До цієї книги увійшла коротка проза автора, в якій сюжети для оповідань, новел, нарисів знаходились в розмаї нашого життя, спілкуванні з цікавими особистостями, глибшому осмисленні фактів і явищ історії та сьогодення. А для читачів, які діткнулися до доль ліричних і реальних героїв творів цього видання адресується світле побажання – знайти свою черлену руту вічної, вірної любові та життєвого й душевного благополуччя.
Для широкого кола читачів
Дзюба, І.М. “Гармонія крізь тугу дисонансів…” [Текст] / І.М. Дзюба; Л.В. Костенко; упоряд. і прим. О. Пахльовської. – К. : Либідь, 2016. – 584 с. : іл.
Це книжка про письменника в Часі – і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко – і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов. Для широкого читацького загалу.
Сковорода, Г. Сковорода. Найкраще [Текст] / Г. Сковорода. – Л. : Terra Incognita, 2018. – 320 с. – (Українська ізотерика).
До книги вибраних творів українського любомудра XVIII століття Григорія Сковороди у перекладі сучасною українською мовою увійшли трактати, діалоги, притчі та байки, що складають “золотий фонд” сковородинської спадщини й містять головні ідеї його духовного вчення. Книга має на меті зробити твори Сковороди доступнішими сучасному читачеві та популяризувати їхнього автора серед молоді.

[Обличчям до обличчя] [Текст] = Facie ad faciem : ілюстр. життєпис М. Грушевського / авт.-упоряд.: С. Панькова, Г. Кандаурова. – К. : Либідь, 2017. – 144 с. : іл.
Видання вперше репрезентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії М.Грушевського з музейних, архівних та приватних зібрань, зокрема унікальні, досі маловідомі пам’ятки. Каталог зображень Михайла Грушевського доповнено ґрунтовними атрибутивними описами, які розкривають обставини портретування, датування та долі пам’яток. У книзі подано біографічний нарис, ілюстрований найцікавішими й найліпше збереженими світлинами, живописними і графічними портретами. З цих образків постає не лише відомий історик і суспільно-політичний діяч, а й звичайна людина в контексті подій її життя – знакових і буденних.
Українська модерна проза [Текст] : антологія / уклад. Ю. Винничук. – Х. : Фоліо, 2018. – 507 с.
Антологія «Українська модерна проза» представляє майже невідомі твори переважно забутих письменників початку ХХ сторіччя — Марка Черемшини, Євгена Мандичевського, Василя Пачовського, Івана Липи, Євгенії Ярошинської та багатьох інших. Щоб якнайповніше зазнайомити читачів з працями саме цих, забутих митців, поза увагою залишені хрестоматійні модерністські творіння класиків нашої літератури — Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Ольги Кобилянської, Володимира Винниченка. Також обійдено увагою українську модерністську поезію, оскільки вона практично вся вже була опублікована як в окремих авторських збірках, так і в антологіях (зокрема в книгах «Невідоме Розстріляне Відродження» та «Львівська Антологія», які вийшли друком у видавництві «Фоліо»). Переважна більшість оповідань та повістей, які війшли до цієї антології, походить з давніх часописів — «Літературно-Наукового Вістника», «Української Хати», «Ілюстрованої України», «Будучини», «Буковини», «Шляху», «Шляхів Мистецтва» та інших. Завершують книгу спогади Петра Карманського про львівську богему; Галини Журби, Павла Богацького та Клима Поліщука — про київську. Справжнім відкриттям для читачів стане публікація дуже відвертої автобіографічної повісті Клима Поліщука «Світ червоний», де зображені відомі київські поети і прозаїки 1917—1919 років. На жаль, ранній період українського модерну тривав не довго. Перша світова війна внесла свої корективи, а нова доба вимагала вже інших творів.

Олійник, Б.І.Олійник, Б.І. Синівське [Текст] / Б.І. Олійник; упоряд. В. Костюченко; післямова Н. Костенко. – К. : Либідь, 2015. – 216 с.
Видання присвячено 80-річномуювілею визначного поета сучасності, одного з найяскравіших представників українського шістдесятництва, лауреата Шевченківської премії, громадського й політичного діяча, академіка НАН України, Героя України Бориса Олійника.
Найкращі вибрані поезії та нові твори Майстра, що увійшли до книги, – це своєрідний поетичний звіт Сина перед народом у формі відвертої розмови, пророчих одкровень. Це художня подорож до малої батьківщини, згадка про рід і родину, філософські розмисли про життя, прагнення збагатити мислення сучасника історичною пам”яттю, прихований душевний біль за рідну землю, рясно скроплену людськими кров”ю і сльозами, тривоги і світло дня нинішнього.
Для широкого читацького загалу.
Згадай мене брате! [Текст] : Т. ШевченкоЗгадай мене брате! [Текст] : Т. Шевченко в контексті свого часу / авт.-упоряд. Ю. Іванченко. – К. : Парламентське вид-во, 2018. – 432 с.
Тарас Григорович Шевченко — великий український поет, художник, попри тяжку долю, адже з 47 років життя він лише тринадцять був вільним, вирізнявся чуйною і доброзичливою вдачею. Він приятелював, дружив і спілкувався з багатьма сучасниками з різних верств тогочасного суспільства. Багатьом з них він присвятив свої твори, що складають перший розділ цієї книги. Також представлено епістолярну спадщину Т. Шевченка, уривок з автобіографічної повісті «Художник», листи, спогади друзів і знайомих про Кобзаря, в яких він постає як людина виняткової сердечності, толерантності, яка над усе любила свій знедолений народ і високо цінувала щирість і доброзичливість у взаєминах межи людьми. Нариси про сучасників, яким Шевченко присвятив свої твори, ілюстративний матеріал — малярські та графічні твори Шевченка та багатьох інших тогочасних митців, рідкісні фото та архівні матеріали допоможуть глибше сприйняти час, у який він жив і творив.
Тіні в дзеркалі [Текст] : про час і про людей : те, чого ви не прочитаєте в історії літератури / М. Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2018. – 736 с. : іл.
Коли людина пише спогади, вона не тільки аналізує те, що було, а й роздумує про те, чому це сталося і чи могло бути інакше. А також – про те, як це вплинуло на її життя чи життя ближніх. І на скільки це спричинено соціально-політичним кліматом у суспільстві.
Звичайно ця книжка – не тільки “повторення пройденого”, а й полеміка з різних приводів, а подекуди й відверта контроверзія в характеристиках конкретних дійових осіб на кону життя.
Різників, О.С. СловогронаРізників, О.С. Словогрона [Текст] : з 30 007 слів / О.С. Різників. – О. : Друк Південь, 2017. – 210 с.
Вірш звисає із заголовку як слово гроно, а слова купчаться навколо осердя, яким є центрова ідея чи головна думка, котру автор хоче нав”язати читачеві. Читач споживає ту думку. Якщо вона прийнятна, якщо вона солодка і міцна – він п”яніє, як від гарного вина. Коли ж вона не сприймається читачем, то слово гроно це висохне і забудеться…
У цій книжці ви знайдете чимало слово грон і солодких, і гірких, і пісних. Споживайте ті, які вас п”янитимуть і наснажуватимуть. Автор вирощував ці грона все життя, від десятилітнього віку свого…
Агеєва, В. Візерунок на камені Агеєва, В. Візерунок на камені [Текст] : Микола Бажан: життєпис (не)радян. поета / В. Агеєва. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2018. – 392с.
Ця книжка — про одного з найвидатніших поетів ХХ століття, якому судилися вершини й провалля, високі здобутки й принизливі манівці. До нього рано прийшло визнання: прочитавши «Гофманову ніч», перед молодим автором став на коліна сам метр Микола Хвильовий. Захопившись футуризмом, поет зостається при тому завсідником антикварних крамниць і пристрасним колекціонером живопису. Невдовзі виробляє самобутній неокласичний стиль. Удостоєний ордена Леніна з особистого наказу кремлівського вождя, пише чи не найкращий вірш в українській сталініані. А згодом, перетривавши добу репресій, тотального страху й неминучого конформізму, стає великим релігійним поетом, на кожному етапі своєї творчості звертаючись до образу Собору, до засадничих християнських цінностей. Син петлюрівського офіцера, Микола Бажан волею випадку обіймає посаду заступника Голови українського радянського уряду. Сходознавець за фахом, перекладач Руставелі й Навої — повсякчас наводить зруйновані мости між Україною та Заходом. Відзначений усіма престижними радянськими нагородами, змушений самохіть відмовитися від номінування на Нобелівську премію. Свідомий гріховних переступів, караючись зрадами і втратами, намагається відпокутувати їх подвижницькою культуртрегерською працею, невпинним і неймовірно результативним тихим спротивом, маючи певність, що за будь-яких обставин слово не може мовчати.
Українка, Л. Леся Українка. Листи: 1876-1897 [Текст] / Л. Українка; упоряд. В.А. Прокіп (Савчук). – К. : Комора, 2016. – 512 с. : іл. – (Persona).
З ким товаришувала Лариса Косач, ким захоплювалася і з кого кпила, що читала, де бувала, чим журилася і про що мріяла, як народжувалися задуми її творів… Із листів, написаних до рідних, близького оточення і «товаришів по зброї», перед нами постає молода, енергійна, блискуче освічена українська аристократка, яка активно відстоює свої погляди, творить нові смисли і змінює світ. Уперше опублікований без вилучень, зі збереженням авторського правопису, епістолярій Лесі Українки відкриває читачам можливість по-новому побачити одну з найяскравіших постатей української культури межі XIX-XX століть.
Українка, Л. Леся Українка. Листи: 1898- 1902 [Текст] / Л. Українка; упоряд. В.А. Прокіп (Савчук). – К. : Комора, 2017. – 544 с. : іл. – (Persona).
П’ять років на межі століть, за які у житті поетеси сталося так багато. Вона долає хворобу, натхненно пише й перекладає, тяжко переживає смерть коханого Сергія Мержинського, наснажується ніжною дружбою Ольги Кобилянської, відданістю Климента Квітки, незмінною підтримкою рідних. Спілкується з письменниками, артистами і політиками, багато подорожує — часто вимушено, а проте радо, вчить італійську, намагається здобути фінансову незалежність, бере на себе роль родинного миротворця, нарікає на виснажливість закупів за кордоном і грубість російських туристів, шиє собі одяг і виписує книжки з європейських бібліотек… Яскрава картина fin de siècle, якою її побачила блискуча інтелектуалка з української аристократичної родини, ненароком написаний геніальний роман у листах.
Леся Українка. Листи: 1876-1897 Українка, Л. Леся Українка. Листи: 1903- 1913 [Текст] / Л. Українка; упоряд. В.А. Прокіп (Савчук). – К. : Комора, 2018. – 736 с. : іл. – (Persona).
Останнє десятиліття життя видатної жінки — коли народжувалися та публікувалися її геніальні драми на світові сюжети, а також «Лісова пісня» й «Бояриня», коли вона співпрацювала з українськими і закордонними журналами — як авторка, перекладачка, критикиня й журналістка, коли її суспільно-політичні погляди остаточно викристалізовано і лише слабке здоров’я стає перешкодою активнішій громадській роботі. Вона досягла визнання як письменниця, щаслива в шлюбі, але в іншому доля до неї неприхильна — Лариса Косач втрачає близьких, швидко руйнується добробут, повертається тяжка хвороба, що тільки було відступила. Та її «демон» лишається з нею до самого кінця — і за кілька годин до смерті вона надиктовує матері конспект нової драми…
Шевчук, В.О. На березі часу. Ті, котрі поруч Шевчук, В.О. На березі часу. Ті, котрі поруч [Текст] : спогади про сучасників / В.О Шевчук. – К. : Либідь, 2015. – 576 с. : іл.
Книга є черговою ланкою спогадового циклу «На березі часу». У ній автор – письменник, літературознавець та історик – подає есеї, де докладно описує літературне середовище 1960-1980-х років, у якому йому довелося обертатися. Це житейські історії про людей , які впливали на події в країні, її долю та історію. У першій частині йдеться про письменників-передшістдесятників (П. Тичина, М. Лукаш, Б. Антоненко-Давидович, П. Загребельний та ін.), у другій – про літераторів покоління, до якого належав автор, – шістдесятників (Є. Гуцало, В. Дрозд, Г. Тютюнник, І. Дзюба та ін.) і постшістдесятників. Цінність книжки полягає не тільки у жваво написаних мемуарах, а й у поданих документальних матеріялах, що стануть у пригоді дослідникам феномену українського шістдесятництва. Для широкого кола читачів.
Михайло Драй-Хмара Михайло Драй-Хмара [Текст] / НАН України. Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка; передм., упоряд. та прим. С.А. Гальченка. – Х. : Фоліо, 2018. – 500 с. : іл. – (Митці на прицілі).
До книги увійшли вибрані твори видатного українського поета, перекладача, вченого-філолога М. Драй-Хмари, зокрема поезії зі збірки «Проростень», вірші різних років, щоденникові записи, листи до родини, нарис «Українці», автобіографії. Подано тексти матеріалів слідчої справи. За т. з. контрреволюційну діяльність М. Драй-Хмара був засуджений до непосильної праці у виправних концтаборах, де він загинув 1939 року.
Ісаєнко, Л.М. Береги нашої пам’яті [Текст] / Л.М. Ісаєнко. – О. : Чорномор’я, 2018. – 420 с. : іл.
Літературно-художні нариси розповідають про вчених Одеської літературознавчої та мовознавчих шкіл, про письменників, випускників філологічного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
Слабошпицький, М.Ф. Українець, який відмовився бути бідним (Петро Яцик) [Текст] / М.Ф. Слабошпицький, М.Ф. Українець, який відмовився бути бідним (Петро Яцик)Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2018. – 256 с. іл.
Як стати людині багатою, а державі сильною – над цим питанням роздумують автор книги і його персонаж – видатний український бізнесмен і меценат Петро Яцик (Канада). Книга зацікавить не лише молодих честолюбців, що з грандіозними планами кидаються у вир бізнесу, чи політиків, соціологів і філософів, а й усіх читачів біографій славетних людей, оскільки в ній яскраво змальовано подвижницьке життя однієї з найвизначніших особистостей сучасного українського світу.
Шупта, Д. Сонях сонетів [Текст] / Д. Шупта. – О. : Друк Південь, 2017. – 310 с.
Сонети, представлені у збірці, писалися поетом протягом усього творчого життя. Не виходячи за строго класичну форму сонета, автор насичує їх своїми глибоко інтимними переживаннями. У творах відчувається духовний перегук поколінь, поета турбують проблеми історичної пам’яті, совісті.
Агеева, В. Дороги й середохрестяАгеева, В. Дороги й середохрестя [Текст] : есеї / В. Агеева. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2016. – 352 с.
Ця книжка — спроба розглянути найцікавіші тенденції й повороти, зміни і зміщення, розломи і зсуви у складному й контроверсійному українському літературному розвитку ХХ–ХХІ століть. Велику увагу відведено автобіографічному дискурсу. Видатний письменник завжди цікавий читачеві не лише своїми текстами, а й біографією, тими аспектами особистого досвіду, які наснажують художній твір, так чи так відбиваються у сюжетах, психології персонажів, навіть в обмовках, шифрах, грі приховування / (напів)відкривання. Мозаїка стилів, шукань, художніх прямувань, творчих біографій розгортається у зверненні до текстів Олександра Довженка, Миколи Бажана, Майка Йогансена, Юрія Косача, Оксани Забужко, Сергія Жадана. Попри те, що саме міжґенераційні конфлікти й рухають мистецький розвиток, бунтівливі діти все ж багато чим завдячують своїм «літературним батькам». Бо від традиції конче треба втікати, але ніколи не можна втекти.
евчук, В.О. Фрагменти із сувою мойрШевчук, В.О. Фрагменти із сувою мойр [Текст] : роман у 3-х кн. / В.О. Шевчук. – К. : Либідь, 2015.
Кн.1 : Кросворд [Текст]. – 2015. – 264 с.
Пропоноване видання становить першу частину клаптикового роману «Фрагменти із сувою мойр».
Валерію Шевчуку взагалі подобається мистецтво словесної гри, комбінування можливостей різних жанрів. «Кросворд» можна читати і як любовний роман, і як детектив. Герой-оповідач тут — літній учений, книжник і самітник, який пише «скрипт» про свою юнацьку історію кохання (а це початок 1960-х), намагаючись водночас, наче слідчий, розгадати таємницю стосунків свого батька і матері своєї коханої, — у них теж, виявляться, колись був роман… Розплутування складних психологічних вузлів оповідачем справді нагадує заповнення клітинок кросворда, причому цього разу в Шевчука цікаві акценти зроблено на тому, що в психоаналізі називається комплексами.
Кн.2 : Театр прози [Текст]. – 2015. – 216 с.
Пропоноване видання становить другу частину клаптикового роману «Фрагменти із сувою мойр». Світ – це система сфер. Представники соціального дна і люди зовні пристойні, зазнаючи химерних взаємопоєднань і відторгнень, усвідомлюють сакраментальну істину: «Одне лише в нашій волі – любити и ненавидіти, а вибір має зробити кожен сам».
Конак, С.В. І оклик лебедів у доторку долонь [Текст] : лірика / С.В. Конак. – О. : Астропринт, 2016. – 208 с.
«І оклик лебедів у доторку долонь» – книга поезій Станіслава Конака, відомого лірика, – має заголовок всеохоплюючого змісту. Автором знайдено своєрідне відображення найрізноманітніших духовних приторків душі: від спостережень за старою хворою людиною в лікарні до відтворення міфічних образів закоханих у стародавньому Єгипті… І ще – безмежний калейдоскоп непростих стосунків людини з природою, з Богом…
Ось у потоці тунелю пам”яті постають картини зворушливої любові, страхіття трагедій війни і смертельної загрози людству в його несамовитому русі в невідоме… Спалахують відблиски сучасного побуту в його незчисленних поєднаннях, складних, людяних, неповторних.
Братчук, С. Війна у мирний час Братчук, С. Війна у мирний час [Текст] : вірші / С. Братчук. – О., 2017. – 122 с. : іл.
Збірка віршів називається “Війна у мирний час”, адже де б ми не були, війна все ще не закінчена і майже кожного дня на Сході України гинуть наші хлопці. Кращі сини України віддають своє життя за мирне небо над нашою головою. Кожного з таких хлопців вдома чекала родина – матері, дружини, діти… Сергій присвятив цей збірник Українському солдату, своїм рідним та близьким, кримським татарам та усім українцям, що не зрадили рідної землі.
Терлак, З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка “Мій Ізмарагд” [Текст] : у 2-х ч. / З.М. Терлак; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Апріорі, 2016.
Ч.1 : А – М [Текст]. – 2016. – 424 с.
Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка „Мій Ізмарагд”. Подано частотність уживання всіх українських лексем, що функціонують у тексті першого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та стилістичні особливості. Видання призначене для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.
Федюк, Т. Вибрані твориФедюк, Т. Вибрані твори [Текст] / Т. Федюк. – 2 вид., допов. – Л. : Тріада плюс, 2015. – 784 с. : іл.
До цієї книги увійшли найкращі твори з багатої спадщини українського прозаїка, поета, драматурга, публіциста Павла Федюка (1948-2007).
Особливу привабливість для читача, вартість для літератури становлять його новели і п’єси, в яких із великою силою почуття й володіння словом передано незахищеність людської душі перед світом і собою на вітрах новітньої української історії.
Книга містить і відгуки на творчість письменника, спогади про нього та художні присвяти йому, а також світлини та довідки.
Шевченко, Т.Г. Гайдамаки [Текст] / Т.Г. Шевченко; худ. О. Колесников. – К. : Грані-Т, 2007. – 156 с. : іл.
Трагічні події ХVІІІ століття та яскраві образи Гайдамаччини гостро і безкомпромісно підкреслюють душевний біль Шевченка за Україну та її народ. Глядач не знайде на цих сторінках жодного білого штриха чи плями, проте здивується конфедератам, Яремі, Гонті в Умані, створеним уявою художника Олексія Колесникова. А також глибинній відповідності їх «огненному» слову Кобзаря й українській культурі тих часів.
Terra poetica. 2016 [Текст] : альманах лірічних віршів мол. поетів Білорусі, Росії, України : Міжнар. гуманітарний проект ” Мінська ініціатива ” / Міждержавний фонд гуманіторного співробітництва держав- учасниць СНД Українського фонду культури. – К. : Самміт- Книга, 2017. – 168 с.
Збірка ліричних віршів молодих поетів Білорусі, Росії, України.
Шевченко від А до Я [Текст] / тексти Л.Ушкалов; граф. опрац. , верстка А. Стефурак; гол. ред. М. Савка. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2017. – 80 с. : іл.
«Шевченко від А до Я» – продовження серії абеток-енциклопедій «Видавництва Старого Лева», у якій відомих діячів української культури показано з неочікуваного і дуже людяного боку. Це арт-бук для родинного читання, завдяки якому і діти, і дорослі дізнаються не лише біографію талановитого живописця, ґравера, прозаїка, драматурга, співака, актора, скульптора Тараса Шевченка, а полюблять його так, як можна любити друга.
Яка була улюблена пора року у Шевченка? У які очі він полюбляв заглядатися – карі, блакитні, а, може, зелені? Про що він думав, дивлячись на зорі? Про все це у новій абетці, текст до якої написав відомий шевченкознавець Леонід Ушкалов. Проілюструвала видання Анастасія Стефурак.
Франко від А до Я [Текст] / тексти: Б. Тихолаз, Н. Тихолаз; граф. опрац.: Р. Романишин, А. Лесів; гол. ред. М. Савка. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2016. – 72 с. : іл.
«Франко від А до Я» – абетка-енциклопедія про Івана Франка. Ми звикли називати його українським Каменярем, Вічним революціонером, енциклопедистом та генієм через неймовірну жагу до знань і працелюбство. Але чи знаємо ми насправді, яким Франко був: що любив, які мав хобі, куди подорожував?
«Франко від А до Я» – винятковий арт-бук, книжка для дітей (і не лише для них), завдяки якій знайомство з Франком стане початком дружби на роки. В цій книзі багато фактів, гумору, вміння дивитися на себе та інших без зайвого пафосу, а ще стільки цікавого і раніше незнаного. Візуальна складова книжки – заслуга творчої майстерні «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів). Текстова – Богдана та Наталії Тихолозів. Ця книжка – про Франка: стильного, молодіжного, близького. Вона – чудовий приклад того, як варто знайомити класиків і читачів, щоб вони полюбили один одного.
Шептицький від А до Я [Текст] / тексти: Г. Терещук, О. Думанська; граф. опрац.: Р. Романишин, А. Лесів; гол. ред. М. Савка. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2015. – 72 с. : іл.
«Шептицький від А до Я» – своєрідна абетка, яка відкриває читачам головні віхи життя великого митрополита, оповідає про його рід, формування його як людини і духовного наставника сучасників. Читачі дізнаються, де митрополит Андрей народився і навчався, як пішов за покликанням серця, як служив Богу і людям, допомагаючи сиротам і знедоленим, рятуючи від переслідувань євреїв.
Інтелектуал і жартівник, добрий Тато і приклад для багатьох – різні іпостасі митрополита відкриваються в цій непересічній абетці-енциклопедії.