До 185-річчя публікації першої редакції повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».

Наш відділ абонементу пропонує виставку до 185-річчя публікації першої редакції повісті М. Гоголя «Тарас Бульба». Усією своєю суттю Гоголь – наш, український. В його творах сконцентрована могутня духовна сила, український патріотизм, величезна життєва енергія та повага українця до своєї душі – як національного феномену. Про це свідчить насамперед героїко-трагедійний «Тарас Бульба». Це епічне оповідання про славне минуле українського козацтва, його боротьбу проти польської шляхти у першій половині 17 століття. Гоголь яскраво змальовує картину найславетнішої сторінки нашої історії – життя Запорозької Січі.