До Дня Соборності України

«Єдність країни – єдність народу»

Книжкова виставка до Дня Соборності України

Україна є однією з найбільших за площею країн Європи, відтак годі було б і чекати, щоб її населяли однакові люди з однаковою мовою, культурою та історичною пам`яттю. Проте не підлягає сумніву, що в усьому крайовому різноманітті можна віднайти спільне. У ХІХ столітті зусиллями національної інтелігенції усвідомлення цієї спільності вийшло на новий рівень і почало розповсюджуватись серед всього народу. На хвилі буремних революційних подій 1917-1921 років українці спробували створити власні республіки – УНР з центром в Києві та ЗУНР з центром у Львові (від початку). Між ними пролягав старий кордон двох могутніх в минулому імперій – Російської та Австро-Угорської. Стираючи його і, тим самим, утверджуючи нову сторінку історії, лідери обох республік втілювали одну з головних мрій національного руху – Соборність українських земель. В той історичний момент цій мрії, як і іншим – прямій демократії, рівності, соціальній справедливості, – не судилося виповнитись. Проте вже у ХХІ ст. Україна ввійшла соборною, відтак є сподівання, що й інші мрії її «будителів» та «будівничих» також справдяться.

Запрошуємо переглянути книжкову виставку до Дня Соборності України «Єдність країни – єдність народу». Виставка діє з 18 січня до кінця місяця.

 

 

Наш Крим: неросійські історії українського півострова : зб. статей. – К. : К.І.С., 2016. – 315 c.

У збірці опубліковані публіцистичні статті про історію півострова з моменту становлення Кримського Ханства до незалежності України 1991 року. «У книзі ми опублікували тексти, в яких йдеться про події, що відбувалися до 90-х років минулого століття. А новітня історія – предмет окремого вивчення, більш глибокого осмислення й окремих книг про неї», – сказав співробітник Українського інституту національної пам’яті Максим Майоров.  До збірки увійшли понад тридцять статей п’ятнадцяти авторів. Серед авторів збірника – Гульнара Бекірова, Андрій Іванець, Сергій Громенко й інші.

 

 

 

 

 

 

Орел, Л.Г.   Українське Полісся. Те, що не забувається. – К. : Наш час, 2010. – 272 с.

 

У книзі йдеться про реліктові пам’ятки народної культури Українського Полісся, досліджувані у період створення і розбудови Національного музею народної архітектури та побуту України. Дослідження охоплює не лише територію України за сучасним адміністративно-територіяльним поділом, а й – у контексті історії – поліські землі на сучасних теренах Польщі, Білорусі й Росії. Автор висловлює свої міркування щодо створення музею “Чорнобиль” у Києві, подає експедиційні матеріали, зібрані у зоні відчуження та відселення, а також від переселенців після аварії на ЧАЕС. Видання розраховане на науковців, музейщиків, краєзнавців, широке коло читачів. Може бути використане як посібник за навчальною програмою з народознавства.

 

 

 

 

 

Херлихи, Патриция   Одесса . История : 1794-1914. – О. : Оптимум, 2009. – 492с.

В книге Партиции Херлихи представлен обзор истории Одессы со времен ее основания до начала первой мировой войны в 1914 г. Темой книги является история города, выросшего exnihiloдо уровня европейской столицы. В процессе этого развития Одесса сталкивалась с серьезными проблемами – материальными, экономическими, социальными, политическими, культурными. В книге исследованы факторы, которые в первой половине XIXвека помогли Одессе достичь значительных успехов: великолепная бухта, притягательность для переселенцев, развитие прилетающего региона, бум в зерноторговле, эффективное руководство, либеральные правители, социальная терпимость. Также исследованы факторы, которые ограничили или подорвали эти успехи во второй половине столетия. История Одессы в 1794–1914 годах – уникальна, пленительна и поучительна.

 

 

 

 

 

 

Соломонова  Червона Зірка : Про 25 регіонів України. – К. : Темпора, 2012. – 490с.

Цей проект ставив собі за мету змалювати портрет сучасної України – всіх її регіонів. Українські майстри слова описували свої «малі батьківщини»: ландшафти, мешканців, традиції, стереотипи, менталітет і те, що збереглося з минувшини. Книга розрахована на україністів, істориків, мандрівників, усіх, кого зацікавить запропонована тематика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нариси історії української революції 1917-1921 років : У 2-х кн.. – К.:Наукова думка, 2011464 с

У книзі розповідається про особливий період у модерній історії України, в ході якого були реалізовані перші в ХХ ст. українські державотворчі проекти: Ураїнська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Розкриваються соціальні, політичні та культурні аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють великий історіографічний доробок сучасних українських істориків, які займаються вивченям Української революції.

 

 

 

 

 

 

Україна. Віхи історії/ Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. – К.: Мистецтво, 2011. – 432 с.

У виданні, присвяченому десятиліттю Незалежності України, в концентрованій формі відтворено основні віхи української історії. У більш ніж тисячолітній перспективі показано історичні шляхи українського народу до національно-державної самостійності і суверенітету. Засобами візуального відтворення висвітлено найголовніші події та процеси української історії, представлено визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти та культури. Ілюстративна реконструкція спирається на документальні матеріали, а також на художню інтерпритацію національної історї, відображену в українському мистецтві. Репродукуються як добре знані, так і маловідомі ілюстративні матеріали, частина яких друкується вперше.

 

 

 

 

 

 

Савченко, В.А.  Симон Петлюра. – Х. : Фолио, 2004. – 415 с.

Петлюра… Советская пропаганда сделала его едва ли не главным антисоветским «демоном», воплощением всех «темных сторон» человека: предательства, обмана, коварства. Этому способствовало то обстоятельство, что сам Петлюра – литератор и журналист – никогда не писал о своей жизни ни воспоминаний, ни заметок: он как будто специально пытался остаться человеком «без личной жизни». Эта книга – попытка превратить этот «бесплотный символ» в живого человека, чтобы современный читатель смог наконец узнать, какой же в действительности была жизнь Симона Петлюры.

 

 

 

 

 

 

Литвин, М.Р.   Проект “Україна”. Галичина в Українській революції 1917-1921рр.. – Х. : Фоліо, 2015. – 380 с.

Поштовхом до початку Української революції 1917-1921рр.стала Лютнева революція в Російській імперії. В ті часи Україна пережила різні форми національної державності — УНР, Українська державна, ЗУНР, але державну незалежність утримати все-таки не змогла, Українська національно-демократична революція зазнала поразки. Причин було багато: це і незгуртованість політичної еліти, і незавершеність процесу формування нації, і відмінності між національними та соціальними завданнями визвольного руху, і його обумовленість зовнішніми політичними й насамперед воєнними факторами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергійчук В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. – К.: ТзОв “Українська Видавнича Спілка”, 1999. – 416 с.

На великому архівному матеріалі, що раніше переховувався в спецфондах, професор В. Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Батьківщини. Особливо це виявилося 1917 року, коли українство, взялося творити свою власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включилися не тільки на Великій Україні – скрізь, де вже розселився наш етнос, підтримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави.

 

 

 

 

 

 

 

Сергієнко П.П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – К.: Т-во “Знання” України, 1993. – 64 с.

Аналізується зміст поняття “соборність”. Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – моя мала батьківщина : Навч. посіб.. – Х. : ОВС, 2003. – 544 с.

Посібник присвячений історії та сучасності міста Харкова. У книзі характеризуються особливості природного середовища, історія, населення, економіка, культура, освіта, наука; висвітлюється роль Харкова і Слобожанщини в національному відродженні України, подаються відомості про видатних діячів Харківщини.

 

 

 

 

 

 

 

Гирич, І. Історичний путівник по Києву : укр. Київ ХІХ- поч. ХХ ст.. – К. : Укр. пропілеї, 2016. – 710 с.

Книга присвячена історичним місцям Києва, його відомим і маловідомим локаціям, видатним людям, що жили і творили в його межах. Стиль автора, легкий та інформативний, дозволяє відкрити захопливу історію столиці для читачів різного ступеню підготовленості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень. – К. : Кліо, 2015. – 800 с.

Український контекст Першої світової війни відображено на сторінках пропонованого видання крізь призму найважливішого міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень контролюючих спецорганів, матеріалів діловодства долучених до гуманітарних проблем війни установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. У книзі подано вже опубліковані, а також віднайдені, дотепер не відомі,   архівні та письмові музейні джерела, результати археографічних експедицій. Видання містить і добірку фотографічних зображень, оригінальних карт бойових операцій, систем життєзабезпечення армії та цивільного населення. Дібрані та згруповані за видовою ознакою  джерела дають змогу читачам і дослідникам відповісти на велику кількість складних, суперечливих питань того періоду, осягнути як глобальний соціально – економічний, політичний, так і особистісний, психологічий аспекти Першої світової війни.

 

 

 

 

 

Україна крізь віки : У 15 тт. – Українські визвольні змагання ( 1917 – 1921 рр.). – Т.10. – 320с.

Десятий том 15-томного видання «Україна крізь віки» присвячений буремним подіям 1917-1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. намагалася вибороти незалежність. Книга призначена для широкого кола читачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатенко, В. Ф. Проект “Україна”. 1918-1920 рр. Постаті. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511с.

У книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу Української революції, керував її втіленням в життя, очолював політично-координаційний центр національної державності, – М. Грушевського, В. Винниченка, М. Міхновського, Д. Дорошенка, П. Христюка, С. Голубовича, М. Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді – справді доленосних документів, а від позицій, вчинків і дій багато в чому залежав вектор розвитку великого європейського народу на одному з переламних рубежів вітчизняної історії.